26 czerwca 2020

Obecnie, w okresie panowania pandemii szkolenia zbiorowe nowych działkowców zostały czasowo wstrzymane. Obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania działkami i związaną z tym zwiększoną zmianę użytkowników(na ogół na zasadzie przeniesienia praw do działki ). Nowi działkowcy to często młodzi ludzie nie znający podstaw funkcjonowania ogrodów w PZD. Nie zapoznanie się z Regulaminem PZD powoduje nieporozumienia i naraża na niepotrzebne koszty nowych działkowców np. stawianie drugiej altany na działce, betonowych kompostowników na płocie sąsiada itp.

Oczywiście Zarządy ROD będą egzekwować doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem w PZD. Instruktorzy SSI w Gliwicach, w porozumieniu z przewodniczącym Delegatury PZD Gliwice panem Janem Pękalą oraz OZ PZD w Katowicach przeszkalają nowych działkowców. Stosujemy dwie formy: indywidualne instruktarze lub szkolenia w grupach kilku osobowych. W dniu 10.06.2020r. na wolnym powietrzu i pod ogrodową wiatą z zachowaniem odpowiedniej odległości i środków ochrony (płyny antywirusowe, rękawiczki jednorazowe oraz indywidualne długopisy) przeszkolono w ROD „Krokus” w Gliwicach pięciu nowych działkowców. Spotkanie trwało około półtorej godziny i z pewnością nie wyczerpało wszelkich tematów. Wszyscy otrzymali Regulaminy i inne materiały Związkowe. Były pytania i podpowiedzi jak rozwiązać problemy działkowe. W spotkaniu brał udział prezes Zarządu Karol Kaczorkiewicz.

Oczywiście jeśli inne ogrody czują, że wskazane jest na tą chwilę przeszkolenie ich działkowców mogą się zwrócić do Instruktorów SSI PZD.

Instruktor Okręgowy SSI – Barbara Głogowska

Zdjęcia – Janina Lepiorz

 

 

Instruktorzy SSI PZD działają

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106