20 marca 2019

Informujemy, że na apel Okręgowego Zarządu PZD W Elblągu z dnia 18.03.br. skierowany do Senatorów Warmii    i Mazur odpowiedział Pan Senator Jerzy Wcisła, który skierował do nas następująca odpowiedź  cytuję ” Dziękuję  za informację o potencjalnych skutkach nowelizacji ustawy o nieruchomościach dla ogromnego    i ważnego społecznie środowiska działkowców”- koniec cytatu.

Jak się dowiedzieliśmy Senator Jerzy Wcisła wraz Senatorami Mieczysławem Augustynem, Jadwigą Rotnicką, Piotrem Florkiem oraz z Waldemarem Sługockim wystąpili   z inicjatywą legislacyjną w sprawie poprawki do ustawy o zmianie ustawy  o gospodarce nieruchomościami na korzyść m.in. działkowców naszego stowarzyszenia ogrodowego. Pan Senator J. Wcisła w kontekście powyższego oznajmił na swojej stronie, że – cytuję „ Działkowcy z Elbląga, Braniewa  i Lidzbarka Warmińskiego poprosili mnie, by z ustawy     o nieruchomościach usunąć 3-letni okres przejściowy, w którym "handlarze roszczeniami" mogliby próbować przejąć działki ogrodnicze lub zarabiać    na procesach - tak jak to robiono w reprywatyzacjach warszawskich. Zgłosiłem  z czterema senatorami wniosek  o skrócenie okresu   3-letniego   do 6-miesięcznego. To czas, w którym osoby rzeczywiście pokrzywdzone mogą walczyć o sprawiedliwość, ale wystarczająco krótkim, by nie powstała "mafia reprywatyzacyjna". Jest duża szansa, że tą poprawkę poprą także senatorowie PiS.”- koniec cytatu.

Pełną treść zgłoszonej poprawki przez Pana Senatora można odsłuchać                             pod adresem:

https://www.facebook.com/jurek.wcisla/videos/10210648873736702/

 

Dyrektor Biura PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

 

Inicjatywa legislacyjna grupy Senatorów RP w sprawie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106