04 stycznia 2021

PILNE

Uwaga Zarządy ROD !!!

Poniżej publikujemy przydatne linki do stron, gdzie można szukać aktualnych informacji o funduszach na różne cele dla organizacji pozarządowych z poziomu krajowego oraz naszego województwa warmińsko – mazurskiego. Proszę zwracać uwagę na terminy składania wniosków oraz wymagania.

https://fundusze.ngo.pl/aktualne

https://fundusze.ngo.pl/333296-program-aktywni-obywatele-fundusz-krajowy-ii-konkurs-na-projekty-tematyczne.html

https://fundusze.ngo.pl/335191-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-w-roku-2021.html

https://fundusze.ngo.pl/335188-ogloszenie-konkursu-z-zakresu-kultury-i-ochrony-dziedzictwa-kulturowego-2021-rok-i-termin.html

https://fundusze.ngo.pl/334987-inicjatywy-ekologiczne-centrow-wolontariatu-caritas-w-roku-2021.html

https://fundusze.ngo.pl/334917-inicjatywy-ekologiczne-szkolnych-kol-caritas-archidiecezji-warminskiej-w-roku-2021.html

https://fundusze.ngo.pl/334797-konkurs-mkdnis-wspieranie-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-osob-niepelnosprawnych.html

https://fundusze.ngo.pl/331129-konkurs-grantowy-to-dziala-my.html

https://fundusze.ngo.pl/334375-fundusze-na-dzialania-informacyjne-dotyczace-wspolnej-polityki-rolnej.html

https://fundusze.ngo.pl/333249-polonia-i-polacy-za-granica-2021-oferty-regrantingowe.html

https://fundusze.ngo.pl/333246-polonia-i-polacy-za-granica-2021.html

https://fundusze.ngo.pl/332713-konkurs-mkdnis-program-sport-wszystkich-dzieci.html

https://fundusze.ngo.pl/331342-miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-granty-wyszehradzkie.html

https://fundusze.ngo.pl/328312-zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-sprawie-europejskiego-zielonego-ladu-1-mld-euro-na-inwestycje.html

https://fundusze.ngo.pl/295459-partnerstwo-z-gminami-dla-ngo-podniesienie-kompetencji-cyfrowych-mieszancow.html

https://fundusze.ngo.pl/335236-kulturalne-pomosty-2021.html

 

 

Informacje o Funduszach dla Organizacji Pozarządowych - Poszukaj Dla Siebie – Wybierz - zgłoś Swój wniosek !!!

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106