20 września 2019

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 17.09.2019 r.  odbyła w Warszawie swoje ostatnie posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD p. mgr inż. Eugeniusz Kondracki.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie posiedzenia omówiła wyniki kontroli w:

- Zarządzie ROD SGGW im. J. Kaźmirkiewicza w Kaniach (Okręg Mazowiecki PZD),

- Zarządzie ROD „Paluch Miejski w Warszawie,

- Zarządzie ROD im. Boh. Westerplatte w Warszawie,

- Zarządzie ROD „Kępa Służewiecka” w Warszawie,

- Zarządzie ROD „Elektron” w Szczakach (Okręg Mazowiecki PZD).

Omówiono również sprawy bieżące Komisji.

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2015-2019.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji podjęto Uchwałę Nr 7/XXI/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania i skierowania do XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD celem zatwierdzenia.

 

Sekretarz

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

mgr Roman Żurkowski

 

 

INFORMACJA z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w dniu 17 września 2019 roku w Warszawie

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106