Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

03 listopada 2020
Uprawomocniło
23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
Informacja z posiedzenia Komisji do spraw skarg Krajowej Rady PZD

 

W dniu 7 czerwca br. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do spraw skarg powołanej przez Krajową Radę PZD, któremu przewodniczył Pan Jerzy Adamski.

Działając na podstawie § 45 Statutu PZD na XIII posiedzeniu, Krajowa Rada uchwałą nr 5/XIII/2017, z dnia 24 maja 2017 r. powołała Komisję do spraw skarg.

Do zadań Komisji należy badanie zgłaszanych skarg, metod dotychczasowego ich rozpatrywania, składanie dla Prezydium Krajowej Rady PZD ocen, wniosków i propozycji zarówno w sprawach indywidulanych jak i  rozwiązań systemowych. Prawo kierowania spraw do Komisji posiada Prezydium KR PZD oraz Prezes PZD.

W skład Komisji zostali powołani działacze związkowi, posiadający wieloletnie doświadczenie, wiedzę oraz przygotowanie merytoryczne co pozwala na rzetelne rozpatrywanie złożoności zgłaszanych spraw.

Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia były sprawy, które ze względu na stopień zawiłości nie znalazły swojego finału w dotychczas prowadzonym postępowaniu wewnątrzzwiązkowym. Komisja zajęła stanowisko w sprawie dwóch odwołań oraz zapoznała się ze sprawami dotyczycącymi trwających konfliktów w 5 ogrodach.

Członkowie Komisji do spraw skarg uzgodnili już kolejny termin posiedzenia, wyznaczając je na dzień 28 czerwca 2017 roku.

 

[VLS]

 

08 czerwca 2017