06 maja 2020

Do Jednostki Krajowej PZD w ostatnim czasie wpływa wiele zapytań dotyczących zagospodarowania działek w ROD. Tematy dotyczą zarówno kwestii doboru odpowiednich odmian drzew, krzewów i innych roślin zalecanych do hodowli na działce, hodowli zwierząt, grillowania, spalania, kompostowania, ogrodzenia działki, cięcia i prześwietlania drzew, usytuowania i rozmiarów altany itp.

Udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zagospodarowania działek w ROD leżą w kompetencjach instruktorów ogrodniczych zatrudnionych w biurach okręgów PZD, którzy jako specjaliści w dziedzinie ogrodnictwa udzielą Państwu rzeczowych informacji.

Ponadto przypominamy, że w okresie stanu epidemii w biurach okręgów PZD pełnione są codzienne dyżury w godzinach 9.00.-12.00 i 12.00-15.00, przy czym każdy z bloków godzinowych obejmuje inny zakres merytoryczny. Na stronach poszczególnych okręgów PZD zamieszczane są aktualne grafiki dyżurów telefonicznych zawierające szczegółowe informację nt. dnia, godziny, zakresu merytorycznego, osoby, udzielającej porady oraz numeru telefonu, pod którym pełniony jest dyżur telefoniczny.

 

Zalecamy więc Państwu kontakt z właściwymi okręgami PZD.

Tutaj znajdują się dane kontaktowe wszystkich biur okręgów PZD: http://pzd.pl/oz-pzd.html

 

                                                                                                     Krajowy Zarząd

                                                                                        Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 4 maja 2020 roku

 

 

Informacja w sprawie zapytań dotyczących zagospodarowania działek w ROD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106