15 czerwca 2021

PILNE!!!
INFORMACJA DLA ROD OKREGU ELBLAG
Krajowy Zarząd PZD ogłosił
konkurs pn.  Najpiękniejsza działka w ROD 2021 ”   

                          
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA ROD DO  KONKURSU
Z uwagi na  powyższe  zwracamy się z apelem do wszystkich ROD Okręgu Elbląg o pilne przeanalizowanie ww warunków  przystąpienia do konkursu. Po wyborze  i podjęciu decyzji o przystąpieniu  do  konkursu Zarząd ROD jest zobowiązany zgłosić kandydata  do dalszego udziału zgodnie z regulaminem i podanym tam adresem a mianowicie: Zgłoszenia dokonać można drogą mailową przesyłając skan dokumentów   oraz pliki zdjęciowe na adres konkurskz.dzialka@pzd.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa dnia 30 czerwca 2021 r. (decyduje                                        data dostarczenia zgłoszenia drogą mailową  lub data stempla pocztowego).
             O zgłoszeniu  poinformować Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu.
Załączniki :
Uchwała nr 140 - konkurs krajowy
Zał. nr 1 - Regulamin konkursu
Zał. nr 2 - formularz zgłoszenia
Zał. nr 3 - Oświadczenie uczestnika
 

 

 

INFORMACJA DLA ROD OKREGU ELBLAG
Krajowy Zarząd PZD ogłosił
konkurs pn.  Najpiękniejsza działka w ROD 2021 ”   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106