15 czerwca 2021

PILNE!!!

INFORMACJA DLA ROD OKREGU ELBLAG

Krajowy Zarząd Elbląga ogłosił konkurs pn. "ROD 40-Lecia PZD"

Z uwagi na  powyższe  zwracamy się z apelem do wszystkich ROD Okręgu Elbląg o pilne przeanalizowanie ww warunków  przystąpienia do konkursu. Po wyborze  i podjęciu decyzji o przystąpieniu    do  konkursu Zarząd ROD jest zobowiązany zgłosić kandydata      do dalszego udziału zgodnie z regulaminem i podanym tam adresem  a mianowicie: Zgłoszenia do konkursu dokonuje właściwy Okręgowy Zarząd PZD, który przekazuje prawidłowo wypełniony i podpisany przez Zarząd ROD formularz zgłoszenia do Konkursu Krajowego „ROD 40-lecia PZD”, uzupełniony o opinię własną Okręgowego Zarządu PZD nt. ROD. Oznacza to, iż zarząd ROD, aby zgłosić ogród do konkursu składa do właściwego ze względu na położenie ogrodu Okręgu PZD prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia wraz z dokumentacją fotograficzną. Ponadto informujemy, że dla laureatów konkursu Krajowy Zarząd PZD wyznaczył atrakcyjne nagrody:

10 najlepszych ROD otrzyma tytuł „ROD 40-lecia PZD”, dyplom, puchar oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł. Nagrodzone ROD otrzymają również tablice pamiątkowe; Kolejnym 20 ROD przyznane będą wyróżnienia, dyplomy, puchary oraz nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł; Wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.

W związku z tym ostateczny termin zgłoszeń na adres OZ PZD  w Elblągu dla ROD Okręgu wyznacza się na  12 sierpnia 2021 roku

 

Załączniki:

 

 

 

 

INFORMACJA DLA ROD OKREGU ELBLAG
Krajowy Zarząd Elbląga ogłosił konkurs pn. "ROD 40-Lecia PZD"

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106