12 października 2022

 

Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została kolejna lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W zdecydowanej większości są to ogrody zrzeszonych w PZD. Poniżej przedstawiamy listę z podziałem na OZ PZD, zawierająca wszystkie ROD które otrzymały granty z ARiMR.

Na szczególne uznanie zasługują Okręgowe Zarządy PZD:

- OZ Śląski PZD w Katowicach (11 ROD, które otrzymały granty na łączna kwotę 1 152 732  zł),

-  OZ Łódzki PZD w Łodzi (10 ROD, które otrzymały granty na łączna kwotę 951 484 zł),

- OZ Toruńsko – Włocławski PZD w Toruniu (10 ROD, które otrzymały granty na łączna kwotę 927 165 zł),

- OZ PZD w Poznaniu (8 ROD, które otrzymały granty na łączna kwotę 827 982 zł),

 - OZ Warmińsko – Mazurski PZD w Olsztynie (9 ROD, które otrzymały granty na łączna kwotę 691 416 zł),

- OZ PZD w Szczecinie (7 ROD, które otrzymały granty na łączna kwotę 702 900 zł),

- OZ Małopolski PZD w Krakowie (6 ROD, które otrzymały granty na łączna kwotę 549 348 zł).

Niestety są jeszcze Okręgi, gdzie nie otrzymano żadnego grantu. Mowa tu o OZ PZD w Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie oraz Koszalinie.  

Podsumowując dwa etapy konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 96 ROD otrzymało granty na kwotę o łącznej wartości 9 177 021 zł.

W załączniku lista zawierająca wykaz ROD, które otrzymały grant w I i II turze konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

 

 

Sandra Dużmańska

Załącznik plikowy do pobrania

Lista_I_i_II_tura.pdf

 

Granty uzyskane przez PZD w dwóch etapach konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106