11 lipca 2022

Dwa ogrody z Okręgu Elbląg otrzymały solidne wsparcie finansowe samorządu województwa w ramach kolejnej drugiej już edycji konkursu „Granty Marszałka województwa dla rodzinnych ogrodów działkowych” w 2022 roku.

Wnioskodawcami w kolejnych edycjach są gminy miejskie z województwa warmińsko-mazurskiego. W 2022 roku w ramach II edycji konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” wpłynęło osiem wniosków na łączną kwotę wynoszącą 300 tys. zł. Pomoc finansowa przyznano na realizację ośmiu zadań na łączną kwotę blisko 120 tys. zł. Maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w realizacji zadania przez samorząd. Dwa ROD z okręgu Elbląg otrzymały razem wraz ze wsparciem gmin blisko 50 000 zł na poniżej wymienione zadania. Środki zostaną przeznaczone m.in. na Modernizację infrastruktury energetycznej na terenie ROD
im. „Nad Zalewem”
we Fromborku. Gmina Frombork dołożyła do zadania 15000 zł. Razem z grantem ogród otrzymał na tą inwestycję 30000 zł. Kolejny grant otrzymał Rodzinny Ogród Działkowy im. Społem w Elblągu na budowę Domu Działkowca, Gmina Elbląg dołożyła do zadania 4800 zł. Razem z grantem ogród otrzymał 19800 zł. To już kolejne granty dla naszych ogrodów. Oczekujemy na kolejne edycje tego konkursu.

Nadmieniamy, że o uruchomienie powyższego konkursu wnioskował do Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w 2018 roku, Prezes Okręgu PZD w Elblągu p. Zygmunt Wójcik, składając stosowny projekt z którego obecnie korzystają wszystkie ogrody działkowe z terenu okręgów elbląskiego i warmińsko - mazurskiego.

W nawiązaniu do powyższego, w imieniu Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu oraz naszych ogrodów składamy tą drogą podziękowanie dla Marszalka Województwa Pana Gustawa Brzezina za kontynuację i wnosimy o kolejne edycje tego konkursu, dla Prezydenta Elbląga p. Witolda wróblewskiego za kolejne wsparcie gminy w sumie już dla dwóch ROD w latach 2021 - 2022 oraz dla Pana Burmistrza Miasta i Gminy Frombork Zbigniewa Pietkiewicza za wyjątkowo szczodre wsparcie miejscowego ogrodu w tym roku.

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/7718-skutecznie-poprawiamy-infrastrukture-rod

Z.W.

 

 

GRANTY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH ELBLĄGA I FROMBORKA

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106