22 czerwca 2021

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na sieci wodociągowej w czwartek 24 czerwca pozbawiona wody zostanie część mieszkańców Elbląga.

REKLAMA
 
 
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zapowiada planowane na czwartek 24 czerwca prace modernizacyjne na  sieci wodociągowej.
W związku z tym pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy mieszkający przy ul. Jaworowej od numeru 11 do numeru 40 w Elblągu.
Przewidywany czas prac to 8-15, ale  EPWiK uprzedza, że może on ulec skróceniu lub wydłużeniu. W  drugim przypadku przedsiębiorstwo  dostarczy wodę beczkowozem.
W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska należy informować Pogotowie Techniczne - tel.994.

 

 

EPWiK informuje: W czwartek nie będzie wody!

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106