07 sierpnia 2017

Miasto pomyślało o działkowcach. Mogą się oni ubiegać o pieniądze z budżetu miasta na modernizację ogrodów. Do rozdania jest 30 tysięcy złotych. To dla nas bardzo dobra wiadomość, potrzeby mamy duże, przekonują posiadacze ogrodów.

Prezydent Elbląga ogłosił konkurs na udzielenie w 2017 roku dotacji z budżetu miasta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie miasta. Dotacje będą udzielane na działania związane z rozwojem ogrodów. Na ten cel zabezpieczono 30 tysięcy złotych. Przy czym dotacje będą udzielane w kwocie nieprzekraczającej 6 tysięcy złotych, w wysokości 60 procent kosztów danego przedsięwzięcia. Oferty przyjmowane będą do 30 czerwca.

Miasto chciałoby, aby pieniądze przeznaczono w szczególności na budowę nowej lub naprawę istniejącej infrastruktury ogrodowej.

 Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej (m.in. sieci wodociągowej, energetycznej, rowów melioracyjnych, drenaży, miejsc postojowych, ogrodzeń zewnętrznych) pod warunkiem, że przedsięwzięcie będzie wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD 

- czytamy w warunkach konkursu.

Sami działkowcy nie ukrywają zadowolenia z faktu, że miasto wreszcie pomyślało o ich potrzebach.

 To dla nas świetna wiadomość. Potrzeb, jeśli chodzi o modernizacje w ogrodach działkowych jet bardzo dużo. Do tej pory nie mieliśmy możliwości pozyskania na to pieniędzy z miasta. Trudno nam w tej chwili mówić o szczegółach, bo konkurs właśnie został ogłoszony, ale będziemy zachęcali Rodzinne Ogrody Działkowe, aby starały się o dofinansowanie 

- mówi Regina Pawlukowska z sekretariatu Polskiego Związku Działkowców Okręgu w Elblągu.

Elbląskie ROD w ostatnim czasie przeżywają renesans. Swoje działki ma kilka tysięcy elblążan. Polski Związek Działkowców jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym kontynuującym ponad 120-letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Do elbląskiego okręgu PDZ należy 62 ogrodów działkowych. Jednak po rewolucji, którą ROD przeżyły w wyniku nowelizacji ustawy w 2015 roku, również w Elblągu powstało kilka stowarzyszeń ROD działających poza strukturą PZD.


Natasza JatczyńskaCzytaj więcej na https://info.elblag.pl/37,50546,Elblascy-dzialkowcy-moga-siegnac-po-pieniadze-na-modernizacje-ogrodow.html#ixzz4qOM8a3WV

 

 

Elbląscy działkowcy mogą sięgnąć po pieniądze na modernizację ogrodów

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106