01 maja 2018

Witold Wróblewski, prezydent Elbląga ogłosił konkurs na udzielenie dotacji celowych z budżetu na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Do rozdysponowania jest 30 tys. zł. 

Rodzinne Ogrody Działkowe mogą dostać dofinansowanie na zadanie związane z ich rozwojem. Pieniądze mogą być przeznaczone w szczególności na: 

budowę nowej lub modernizację już istniejącej infrastruktury ogrodowej (m.in. sieci wodociągowej, energetycznej, rowów melioracyjnych, drenaży, miejsc postojowych, ogrodzeń zewnętrznych) pod warunkiem, że przedsięwzięcie będzie wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD

- czytamy w ogłoszeniu. 

Dotację można otrzymać na 60 procent kosztów poniesionych na realizację zadania, ale nie więcej niż 6 tys. zł. W budżecie na ten cel jest przeznaczonych 30 tys. zł. 

Oferty w Urzędzie Miejskim można składać do 30 maja. 

 

http://www.elblag.net/artykuly/elblag-dzialkowcy-jest-kasa-do-wziecia,35196.htm

 

 

Elbląg. Działkowcy, jest kasa do wzięcia

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106