04 września 2023

Za nami ważna sesja Rady Miasta st. Warszawy, podczas której padły ważne oświadczenia i deklaracje. Już dzień wcześniej – 30.08. podczas posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Ewa Janczar oświadczyła, iż „(…) radni PO ani w tej, ani w następnej i w żadnej innej kadencji za tym studium nie zagłosują. Dlatego proszę uznać, że tego studium zwyczajnie nie ma. Wiem, że możecie państwo mieć obawy co do nowej formy prawnej, która się pojawia i która jest planem ogólnym, ale tutaj też zostałam upoważniona do tego, żeby powiedzieć, że jeżeli plan ogólny przyjąłby te same ustalenia, które są zaproponowane w studium, również radni PO ani w tej ani w następnej kadencji nie zagłosują za tym pozytywnie. W związku z tym, a mamy tu znakomitą większość, nie będzie tego. I ogródki działkowe tak jak były – zostaną i będą ponieważ są niezwykłą wartością w tym mieście”. Deklaracja Przewodniczącej Komisji nie wpłynęła jednak na decyzję o pikiecie Działkowców, zaplanowanej przed Sesją Rady Miasta st. Warszawy w dniu 31.08.

 

Już od wczesnych godzin rannych, Działkowcy nie tylko z 38 warszawskich ROD, których dalsze funkcjonowanie zostało zagrożone w związku z wyłożeniem 2 czerwca br. nowego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy, ale także innych, warszawskich ROD licznie zgromadzili się pod Pałacem Kultury i Nauki. Działkowcy, flagi związkowe i transparenty widoczni byli z daleka i wzbudzili duże zainteresowanie m.in. mediów. Wchodzącym na Sesje radnym rozdane zostały specjalnie przygotowane ulotki.

 

 

Sesja Rady rozpoczęła się o godz. 10.00 i protestujący Działkowcy zajęli całe trybuny przeznaczone dla publiczności! Już na etapie przedstawiania porządku posiedzenia Przewodniczący Klubu KO –

„Radni Koalicji Obywatelskiej nie będą głosowali w tej kadencji ani następnej za projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy, które likwiduje ogródki działkowe.”

Oświadczenie przyjęte zostało oklaskami. W swoim wystąpieniu wskazał również, iż wyjaśnienia wymaga sprawa skierowania Studium do konsultacji w sytuacji, gdy wiadomym było, iż procedowana jest nowa ustawa, która wprowadza tzw. Plan Ogólny.

Mimo tak mocnych deklaracji, Działkowcy nie opuścili Sesji i wytrwali aż do punktu 85 porządku obrad, w którym zaplanowano wystąpienia w sprawach różnych.

W imieniu ROD i Związku wystąpił Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD – Grzegorz Buklad, który w swoim wystąpieniu podziękował Radnym klubu KO za wparcie i tak ważne deklaracje, apelując jednocześnie do pozostałych o wsparcie ponad podziałami. Podkreślił, iż Działkowcy i Związek przyjmują złożone oświadczenia i deklaracje jako początek drogi i nie składają broni w walce o ROD. Podczas wystąpienia zwrócił się o dalsze wspieranie ROD oraz zaapelował, aby błędy popełnione w Studium nie zostały przeniesione do Planu Ogólnego. Jak podkreślił Działkowcy będą Radnym „patrzeć na ręce” i pilnować, aby obietnice zostały spełnione. W swoim wystąpieniu podziękował Działkowiczkom: Agnieszce Korczyńskiej i Izabeli Wodzińskiej z ROD Mechanizacja, Agnieszce Skopińskiej z ROD Jedność, Agacie Stępniewskiej z ROD Czerniaków oraz Sylwii Wąsikowskiej z ROD Kaloria za wytrwałość i walkę o ogrody.

 

W imieniu działkowców wystąpiła również Pani Agnieszka Korczyńska z ROD „Mechanizacja”, która w niezwykle przejmujący sposób podkreśliła jak wielką wartość ogrody mają dla działkowców. W pięknych słowach zaprosiła Radnych do ogrodów oraz wskazała, iż „(…) po owocach Państwa poznamy i czekamy na te owoce. Nie mogę doczekać się, aż te owoce dojrzeją.”.

Głos zabrał również działkowiec z ROD „Park Dolny”, który przypomniał historię swojego ogrodu i zaapelował o uszanowanie istnienia ogród, które od dziesiątek lat są częścią Warszawy i pełnią ważną rolą społeczną.

Choć ostanie dwa dni, to wygrana warszawskich ROD, nie składają one broni. Wszyscy obecni przedstawiciele ogrodów podkreślali, iż jest to dla nich dopiero początek. Padały ważne hasła i deklaracje walki o zachowanie ogrodów.

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD składa podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w walkę o ogrody i przez ostatnie tygodnie podejmowali wszelkie możliwe działania, aby głos Działkowców był słyszany, a o ogrodach mówili niemal wszyscySzczególne podziękowania dla tych, którzy dziś byli razem podczas pikiety oraz sesji Rady Miasta st. Warszawy. Ostatnie tygodnie potwierdziły, iż siła Ogrodów tkwi w jedności, solidarności oraz „mówieniu” jednym głosem. Cel bowiem jest jeden: zachowanie rodzinnych ogrodów działkowych, aby mogły służyć następnym pokoleniom.

 

Okręg Mazowiecki PZD

31.08.2023 r.

 

 

Dziś wygrały ROD-y!

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106