26 sierpnia 2019

Do Polskiego Związku Działkowców coraz częściej dochodzą sygnały, iż lawinowo zaczynają powstawać dzikie wysypiska śmieci tuż za granicami ogrodów. Pojawiają się też  informacje, że to sami działkowcy wyrzucają swoje śmieci poza ROD – często są to tereny należące do gmin, czy miast a także prywatnych właścicieli. Ostatnio Straż Miejska w Lesznie próbowała ustalić sprawców dwóch dzikich wysypisk śmieci, które znajdowały się wzdłuż ogrodów zlokalizowanych od ul. Kasprowicza przez ul. Łąkową aż do Dożynkowej. Dzikie wysypiska w bliskim sąsiedztwie ogrodów rzucają niekorzystne światło na działkowców i wskazują na nich jako potencjalnych sprawców tego nielegalnego procederu. Sytuacja tworzy negatywny obraz ROD, jak i całego Związku. Wymaga więc niezwłocznej interwencji poszczególnych zarządów ROD, w których ma ona miejsce.

Polski Związek Działkowców apeluje do zarządów ROD o zwracanie uwagi na utrzymanie czystości w Ogrodach i kontrolowanie terenów przyogrodowych. Wskazane jest także szersze spojrzenie na samych działkowców i na to, co robią z generowanymi śmieciami. Jeśli w poszczególnych ogrodach działkowcy wyrzucają śmieci poza teren trzeba się zastanowić, czym ta sytuacja jest spowodowana. Należy przypomnieć, że zgodnie z treścią obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz § 36 Regulaminu ROD Zarządy są zobowiązane do wyposażania terenów ROD w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, do których działkowcy będą mogli wrzucać odpady z działki nie podlegające kompostowaniu. Jeśli więc wyrzucanie śmieci poza ogród wynika ze zbyt małej liczby kontenerów należy bezzwłocznie dany ROD w dodatkowe pojemniki doposażyć. Kontenery na śmieci powinny być usytuowane w takim miejscu, aby dostęp do niego mieli zarówno działkowcy, jak i firma wywożąca odpady.

Jednak poprawa sytuacji nie zależy tylko od dobrej reakcji zarządów ROD. Największy wpływ na rozwiązanie tego problemu mają sami działkowcy. To od nich w dużym stopniu zależy, czy proceder wyrzucania śmieci poza ROD będzie kontynuowany. Polski Związek Działkowców podkreśla z całą mocą, że działania te godzą w dobre imię PZD i łamią obowiązujące przepisy, w tym także regulamin ROD. PZD informuje, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZD ma prawo nakładać na takich działkowców odpowiednie sankcje, do wypowiedzenia dzierżawy działkowej włącznie.

PZD wie, że większość działkowców doskonale rozumie, co znaczy odpowiednie dbanie o wspólne dobro. Jednak są i tacy, którzy ciężką pracę i trud innych włożony w propagowanie działkowej działalności niszczą. Nie można na to pozwolić! PZD apeluje do Okręgów, jak i do prezesów poszczególnych ROD o większe zaangażowanie w temat dotyczący nielegalnego wyrzucania śmieci.

Wszelkie przypadki naruszania przepisów dotyczących utrzymania czystości na terenach publicznych powinny być zgłaszane Straży Miejskiej lub Policji. Nie można dopuścić do tego, by ktoś swoim złym działaniem rzucał złe światło na ogrody i cały Związek. Tylko wspólnie możemy dbać o dobre imię ROD i PZD!

E.Ch.

Fot. https://pixabay.com

 

 

Dzikie wysypiska tuż przy ROD – karygodny proceder! 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106