08 września 2022

 

W dniu 03 września 2022 roku zorganizowano Dni Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Sienkiewicza w Elblągu. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu jan Klatt witając zgromadzonych działkowców i ich rodziny.

W czasie uroczystości organizowanej na kanwie obchodów 40 lecia naszego związku, Prezes Zarządu ROD wręczył kilka odznak Zasłużony dla ROD, 3 brązowe odznaki Zasłużony Działkowiec 10 wyróżnień w postaci dyplomów związkowych za ładną działkę i pracę na rzecz ogrodu oraz szereg nagród w postaci gadżetów związkowych i innych za konkursy sportowo-rekreacyjne. Uczestnikom zaprezentowano również całą gamę wydawnictw związkowych i okolicznościowych.

 

 

Po oficjalnej części zaproszono wszystkich do konkursów oraz rozpoczęto ogrodowy piknik. Muzyka była swojska. Czas umilał działkowiec ogrodu p. Antoni Jagiełło, przygrywając na akordeonie i organach. W takt muzyki bawiono się, śpiewano i wygrywano konkursy dla dorosłych i dzieci min. rzut podkową rzutki do tarczy i itp. Dzieci skakały, biegały, puszczano piękne „ bańki”, Było też coś dla ciała, kiełbaski z grilla i potrawy własne. Wszystkiego było pod dostatkiem i bardzo smacznie. W święcie ogrodowym wzięło udział ponad 50 działkowców z rodzinami. Bawiono się i radowano do późnych godzin wieczornych.

Tekst J. Klatt, Z. Wójcik

Zdjęcia J. Klatt, D. Chodyl

 

Dzień działkowca w ROD im. Sienkiewicza w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106