05 września 2023

 

W dniu 02 września 2023 roku zorganizowano Dni Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym    im. ROD im. IKAR w Elblągu. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Jerzy KOS witając zgromadzonych działkowców i ich rodziny przy współudziale członków Zarządu i komisji rewizyjnej ogrodu.

W uroczystości udział wzięli między innymi: Prezes Okręgu PZD  w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik, działkowiec ogrodu oraz Honorowy Prezes Ogrodu, który został  uhonorowany w trakcie nadawania wyróżnień odznaką Zasłużony    dla ROD.

 

   

 

W czasie uroczystości Prezes Zarządu ROD razem z członkami zarządu                            oraz Prezesem Okręgu wręczali, Brązowe odznaki „Zasłużony Działkowiec”, Zasłużony dla ROD,  dyplomy oraz szereg wyróżnień w postaci nagród rzeczowych za aktywność  i społeczną pracę na rzecz ogrodu oraz nagrody  za konkursy sportowo - rekreacyjne. Uczestnikom wręczano również wydawnictwa związkowe  i okolicznościowe, kalendarze i znaczki.

  

 

 W trakcie obchodów  zaproszona animatorka z Tczewa zorganizowała wiele konkursów  i zabaw dla przybyłych dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Po oficjalnej części zaproszono wszystkich do konkursów oraz rozpoczęto ogrodowy piknik przy zorganizowanym ognisku i muzyce mechanicznej.

 

 

 

 

W takt muzyki bawiono się, śpiewano i wygrywano konkursy i zawody sportowo –rekreacyjne dla dorosłych i dzieci min. biegi z wodą , na nartach po trawie i itp. Dzieci skakały, biegały, śpiewały , zgadywały za co otrzymywały różnorakie nagrody w tym wydawnictwa związkowe.  Było też coś dla ciała, kiełbaski z grilla, grochówka, pieczone w ognisku ziemniaczki oraz potrawy własne. Wszystkiego było pod dostatkiem i bardzo smacznie.

 

  

 

W święcie ogrodowym wzięło udział blisko 60  osób w tym zaproszeni goście, oraz działkowcy  z rodzinami.  Bawiono się    i radowano do bardzo późnych godzin wieczornych.

 

Tekst,  J.K.,  Z.W.

Zdjęcia, A.M., A.Z.,Z.W.

 

Dzień działkowca w ROD im. IKAR w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106