26 września 2022

 

W dniu 17 września 2022 roku zorganizowano Dni Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Ikar w Elblągu. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Jerzy KOS witając zgromadzonych działkowców i ich rodziny przy współudziale Prezesa Okręgu PZD w Elblągu Z. Wójcika.

 

 

W czasie uroczystości organizowanej na kanwie obchodów 40 lecia naszego związku, Prezes Zarządu ROD razem z Prezesem Okręgu wręczyli, brązowe odznaki Zasłużony Działkowiec odznaki Zasłużony dla ROD, szereg wyróżnień w postaci nagród rzeczowych, dyplomów związkowych za najładniejsze działki i społeczna pracę na rzecz ogrodu oraz nagrody w postaci emblematów związkowych i innych za konkursy sportowo-rekreacyjne. Uczestnikom zaprezentowano również oraz wręczano wydawnictwa związkowe i okolicznościowe.

 

 

Po oficjalnej części zaproszono wszystkich do konkursów oraz rozpoczęto ogrodowy piknik przy zorganizowanym ognisku. I muzyce mechanicznej. W takt muzyki bawiono się, śpiewano i wygrywano konkursy i zawody sportowo –rekreacyjne dla dorosłych i dzieci min. biegi z wodą , na nartach po trawie i itp. Dzieci skakały, biegały, śpiewały , zgadywały za co otrzymywały nagrody. Było też coś dla ciała, kiełbaski z grilla, kaszanka, grochówka i potrawy własne. Wszystkiego było pod dostatkiem i bardzo smacznie. W święcie ogrodowym wzięło udział blisko 50 działkowców z rodzinami. Bawiono się i radowano do późnych godzin wieczornych.

 

Tekst J. Kos, Z. Wójcik

 

 

Dzień działkowca w ROD im. Ikar w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106