15 marca 2024

 

Dziękujemy Redakcji portEl.pl za okazana inicjatywę dotyczącą wsparcia działkowców naszego okręgu publikując na swoich łamach artykuł "Działki a nowe prawo. "Zagrożenie dla istnienia ROD-ów" na podstawie naszego apelu członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Elblągu, Prezesów Zarządów ROD i Przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych w imieniu działkowców okręgu PZD w Elblągu do kandydatów na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Elblągu, w Braniewie, w Pasłęku, w Tolkmicku, we Fromborku, w Pieniężnie, w Ornecie, w Młynarach, w Gronowie Elbląskim a także kandydatów na radnych na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego w sprawie: zagrożenia dla istnienia ROD wynikającego z projektowanych przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Link do artykułu https://www.portel.pl/spoleczenstwo/dzialki-a-nowe-prawo-zagrozenie-dla-istnienia-rod-ow/138385

 

 

Z poważaniem

Prezes Okręgu PZD  w Elblągu

mgr Zygmunt Wójcik

Dziekujemy Redakcji portEl.pl za okazaną inicjatywę we wspieraniu naszego apelu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106