14 września 2017

 

 

W dniu 09 września 2017 roku zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD IKAR w Elblągu zorganizował uroczystość z okazji Dnia Działkowca oraz 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

W obchodach tego święta działkowego udział wzięli zaproszeni goście, w tym m.in. przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD i licznie przybyli działkowcy wraz z rodzinami i ich znajomi.

Prezes Ogrodu Mirosław ZAKRZEWSKI na rozpoczęcie uroczystości powitał wszystkich przybyłych a następnie oddał głos I Wiceprezesowi OZ PZD w Elblągu Panu Zygmuntowi Wójcikowi zarazem działkowcowi i Honorowemu Prezesowi ROD tego ogrodu , który wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przypomniał historię ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich w tym 36 letni udział ROD Ikar, przedstawił uzyskane w ostatnim okresie czasu najistotniejsze osiągnięcia w PZD oraz w ogrodzie. Podziękował działkowcom i zarządowi za wniesiony wkład pracy w rozwój i upiększanie naszego ogrodu. W swym przemówieniu wskazał .m.in. cytuję „Kolejny  Jubileusz Waszego i mojego ogrodu – jednego ze starszych  w naszym okręgu jest faktem.  Minęło już trzydzieści sześć lat jak go przyjęto do PZD. Ta data, budzi z pewnością szereg osobistych i pięknych wspomnień wśród licznej w tym czasie kadry zarządzającej i wśród wielu działkowców, którzy spędzili w granicach swych działek, ogrodu wiele godzin aby wyglądało to coraz lepiej i ładniej.  Spędziliście tu wiele czasu, wiele razem przeżyliście, wiele nauczyliście się. Nawiązaliście przyjaźnie, które zapewne przetrwają wiele lat. Dzięki samozaparciu zarządu  i wszystkich działkowców włożyliście wiele pracy w całokształt potrzeb tego ogrodu w tym szczególnie ogrodzenia ogrodu, wjazdów placów gospodarczych. To wszystko powstało dzięki waszemu samozaparciu i woli wszystkich aby być razem, aby trwać razem i budować  dalej waszą małą wspólnotę w ramach stowarzyszenia ogrodowego PZD bez względu na różnice i poglądy. Przydałaby się na pewno świetlica, energia  i inne udogodnienia. Wydaje się nam , że można to zrobić ale to zależy od nas wszystkich”.

Następnie wraz z Prezesem ROD uhonorowano najstarszych oraz zasłużonych  działkowców z naszego ogrodu dyplomami okolicznościowymi, a działkowców wyróżniających się za szczególną aktywnością społeczną i wzorową uprawą działki uhonorowano odznaczeniami związkowymi oraz dyplomami  w tym m.in. b. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej koleżankę Halinę SZCZAWIŃSKĄ, b. Sekretarza Zarządu p. Tadeusza BUDZICHA, Prezesa ROD p. Mirosława ZAKRZEWSKIEGO, b. Wiceprezesa zarządu p. Jana Zembrzuskiego oraz p. Marka DŁUŻNIEWSKIEGO. Wspominano również udział   i znaczenie dla rozwoju naszego ogrodu b. przedstawicieli Zarządu ogrodu, komisji rewizyjnej, komisji rozjemczej oraz szeregu zasłużonych innych działkowców dla naszego ogrodu,  naszych starszych kolegów, którzy od nas już odeszli  w tym m.in. PRILL Henryk, KOWALSKI Stanisław, KIEREPA Jan, WOLSKI Zenon, ZENGOTA  Zbigniew, UŁASIUK Barbara, Franciszek GŁĄB, Janusz ZAJĄC, Bernard KOWALSKI, Tadeusz SILSKI, Lech KMIECIK, których cześć uczczono minutą ciszy.

 

Po części oficjalnej przystąpiono do konsumpcji.

 

Uczestniczących w obchodach poczęstowano grochówką oraz potrawami pieczonymi na okolicznościowym ognisku razem z innymi specjałami. Następnie p. Beata Chojnacka wraz z innymi koleżankami przygotowałyi przeprowadziły szereg zabaw i konkursów dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w obchodach. Gry, tańce przy muzyce mechanicznej i zabawy trwały do  późnych godzin wieczornych. To był mile spędzony czas dla członków naszej wspólnoty.

Autorzy:

Prezes ROD im. Ikar Mirosław ZAKRZEWSKI

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Działkowca w ROD IKAR w Okręgu Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106