05 marca 2022

Odpowiedzią Polaków na działania wojenne w Ukrainie i wynikające z nich ludzkie tragedie jest ogromna fala pomocy. We wsparcie uchodźców, jak i ludności, która pozostała w Ukrainie włączyły się zarówno struktury PZD, jak i indywidualni działkowcy.

W całej Polsce działkowcy włączają się w zbiórki leków, żywności, czy ubrań. Wielu pracuje jako wolontariusze w swoich miastach, niektórzy jadą z pomocą do Ukrainy. Inni oferują, że przyjmą pod swój dach uchodźców.

Okręgowe Zarządy PZD apelują do członków PZD o włączenie się do pomocy, ale także na swoich stronach informują, w jaki sposób najlepiej to zrobić. Większość OZ jest w stałym kontakcie z samorządami – burmistrzami, starostami, a niektóre także z organizacjami niosącymi pomoc. Zamieszczają informacje, gdzie można przekazywać  pomoc rzeczową, jakie są aktualnie najpotrzebniejsze artykuły i w jaki sposób można się włączyć np. jako wolontariusz do akcji pomocy. Poza tym pracownicy delegatur i biur Okręgów np. w Katowicach, organizują zbiórki żywności lub pieniędzy na zakup niezbędnych środków dla uchodźców, wśród których jest wiele matek z małymi dziećmi.

Także zarządy ROD wychodzą z inicjatywami pomocy. Poza zbiórkami darów i  pieniędzy oferują samorządom np. Okręg Świętokrzyski, wykorzystanie domów działkowca, jako schronienia dla uchodźców (tych które są wyposażone w media umożliwiające mieszkanie w nich) lub jako magazyny na przekazywane dary. ROD Energetyk w Czerwonaku (OZ w Poznaniu) w porozumieniu z samorządem terenowym już udostępnił świetlicę ROD dla uchodźców. Zamieszkało w niej 10 osób. Niektóre ogrody w Kaliszu zaproponowały udostępnienie domów działkowca na przedszkola dla dzieci z Ukrainy. ROD „Zakątek” z  Chodzieży zgłosił pokój z działającego cały rok hoteliku do przyjęcia rodziny z Ukrainy.

W Okręgu w Legnicy w najbliższa sobotę zaplanowane są posiedzenia Kolegiów Prezesów, aby opracować scenariusze pomocy, a Kolegium w Głogowie przekazało wspólne środki z funduszu na swoją działalność na konto „Pomóżmy Ukrainie”. Gdański ROD im. Konopnickiej – włączył się do akcji Solidarni z Ukrainą. Zebrane dary trafią do rodzin, które przyjeżdżają do Polski, a część będzie zawieziona do Ukrainy przez Fundację "Pomagamy nie Ziewamy" z Gdańska.  

Rozmiar zapotrzebowania na takie wsparcie jest zależny od regionu. Największa pomoc jest potrzebna w strefach graniczących z Ukrainą, gdzie znajdują się przejścia graniczne.  W OZ w Lublinie zarządy ROD z rejonów przygranicznych (m.in. Hrubieszów, Chełm, Zamość, Tomaszów Lubelski) nawiązały współpracę z organizacjami niosącymi pomoc humanitarną i wspólnie organizują zbiórki artykułów pierwszej potrzeby. Ale działkowcy z innych gmin też włączają się w zbiórki i pracują jako wolontariusze. Na tablicach informacyjnych w ROD zarządy umieszczają listy wiarygodnych organizacji i kont, na które można przekazywać pieniądze.

W Okręgu Podkarpackim praktycznie nie ma ROD, który nie zaangażowałby się w pomoc. Dramat Ukraińców jest dla nich szczególnie bolesny, wielu mieszkańców tego rejonu ma ukraińskie korzenie i rodziny po drugiej stronie granicy.  W Okręgu Podlaskim – graniczącym z Białorusią - wszystkie struktury PZD i indywidualni działkowcy włączają się w niesienie pomocy organizowanej przez samorządy i organizacje pomocowe.  Zdecydowano też o udostępnieniu terenów ogólnych ROD np. placyków zabaw rodzinom uchodźców.  

Także Warszawa jest miejscem, gdzie przybywa wielu uchodźców – niektórzy są tylko przejazdem. Działkowcy ze stołecznego ROD „Szczęśliwice”  postanowili zatroszczyć się o wysiadających z pociągów czy autobusów na Dworcu Zachodnim i podają im własnoręcznie przygotowane kanapki i środki higieniczne.

Działkowcy nie zapominają też o zwierzętach. Na przykład ROD „Kaczeniec” z podwarszawskich Ząbek zorganizował m.in. karmę dla zwierząt pomaga na terenie objętym wojną. Jeden z działkowców z terenu Delegatury Radomskiej wyjechał do Lwowa z konwojem sanitarnym organizowanym przez Dolnośląski Inspektorat weterynaryjny.

To tylko przykłady ogromnego serca członków Polskiego Związku Działkowców. Nie sposób wymienić wszystkich akcji, zwłaszcza że z dnia na dzień rodzą się kolejne inicjatywy. 

Krajowy Zarząd PZD serdecznie dziękuję za tak wielkie zaangażowanie członkom Związku, którzy nie pozostają obojętni na dramat naszych sąsiadów Ukraińców.

Uwaga! Każdy może wesprzeć finansowo uchodźców z Ukrainy. Lista zweryfikowanych organizacji zamieszczona jest na stronie    www.pomagamukrainie.gov.pl

 

Lidia Sosnowska

 

 

Działkowcy uchodźcom z Ukrainy

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106