05 kwietnia 2020

Wiedząc więcej, możemy lepiej działać, by przetrwać ten ciężki czas. Śledź PZD na Facebooku

W dobie epidemii znaczna cześć życia przeniosła się do internetu. Działkowcy nie są tu wyjątkiem.

Dowodem jest ich aktywność na koncie Fb prowadzonym przez PZD.  Rośnie z dnia na dzień.

Szczególne zainteresowanie budzą informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu ROD.

Komunikat KZ PZD w/s obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działek, w 3 godziny od zamieszczenia, został udostępniony ponad 400 razy.  W tak krótkim czasie informacja dotarła bezpośrednio do przeszło 5000 osób.

Znamienne, że chwilę po przesłaniu do zarządów ROD sms-a  z informacją o komunikacie, zawiesiła się strona www PZD. To najlepiej dowodzi zainteresowania problemem ze strony zarządów ROD i oczekiwaniu na informacje.

Zachęcamy wszystkie ROD i działkowców do śledzenia PZD na Fb i udostępniania informacji.

https://www.facebook.com/polskizwiazekdzialkowcow

Będąc razem, wiemy więcej. Wiedząc więcej, możemy lepiej działać, by przetrwać ten ciężki czas. 

KZ PZD

 

 

Działkowcy na Facebooku

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106