28 lutego 2022

 

rajowy Zarząd PZD zakończył w dniu dzisiejszym wysyłkę druków zawiadomień na walne zebranie/konferencję delegatów w ROD w 2022 roku z przeznaczeniem dla zarządów ROD. Druki zawiadomień zostały wydrukowane na koszt Krajowego Zarządu i będą bezpłatnie rozprowadzane przez Biura Okręgów PZD.

Dlatego Krajowy Zarząd PZD prosi o telefoniczny kontakt z Biurami Okręgów celem ustalenia terminu i sposobu odebrania druków zawiadomień. Druki są pakowane w paczuszkach po 250 szt. Wcześniejsze umówienie się z Biurem Okręgu pozwoli na przygotowanie odpowiedniej liczby druków i usprawni ich wydawanie przedstawicielom zarządów ROD.

Zachęcamy wszystkie zarządy ROD do odbierania druków zawiadomień, zwłaszcza, że usprawnią przygotowania do walnych zebrań/konferencji delegatów, a także obniżą ich koszty.

 

                                                             Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 28 lutego 2022 r.

 

 

 

 

Druki zawiadomień na walne zebrania/konferencje delegatów w ROD w 2022 r.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106