05 kwietnia 2022

 

Ogłoszono konkurs na udzielenie w 2022 rok dotacji celowych z budżetu miasta dla elbląskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Na ten cel zabezpieczono 25 tysięcy złotych.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej, m.in. sieci wodociągowej, energetycznej, rowów melioracyjnych, miejsc postojowych, ogrodzeń zewnętrznych pod warunkiem, że przedsięwzięcie będzie pływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD - czytamy w ogłoszeniu konkursu.

Działkowcy mogą starać się o dofinansowanie 60 proc. kosztów przedsięwzięcia, w kwocie nie większej niż 6 tys. zł. Ratusz na oferty chętnych czeka do 29 kwietnia.

UM Elbląg

 

Dotacje dla elbląskich działkowców 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106