14 czerwca 2022

Dotacje z Urzędu Miejskiego w Elblągu dla ROD zlokalizowanych na terenie miasta Elbląga.

Dotacje zostały przyznane zgodnie z wysokością określoną we wnioskach złożonych przez rodzinne ogrody działkowe do Urzędu. Środki finansowe otrzymało 4 ogrody po 6000,00 zł każdy, na łączną kwotę  24 000zł.

Przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na odnowę alei i dróg ogrodowych, hydroforni, sieci wodociągowej, ogrodzenia i zbiorników wody deszczowej służącej do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające                    z działek oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego.

Sumując, wsparcie finansowe ze środków budżetu miejskiego w okresie ostatnich 3 lat  z terenu miasta Elbląga  otrzymało 8 ROD, na łączną kwotę 48 000,00 zł.

 

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ PZD Elbląg

 

 

Dotacje celowe z budżetu Miasta Elbląg 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106