13 kwietnia 2022

 

 

Co roku wraz z nadejściem wiosny wraca plaga, jaką jest wypalanie trawy. Ten szkodliwy proceder odbywa się na łąkach, pastwiskach, ale nierzadko także w ogrodach działkowych. PZD przypomina, że na terenie ROD obowiązuje całkowity zakaz spalania resztek roślinnych, także wypalania trawy, gdyż jest to niebezpieczne dla ludzi, zwierząt i szkodliwe dla środowiska.

W mediach wciąż pojawiają się informacje o pożarach, jakie wybuchają na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. W marcu paliły się dwie altany w Chodzieży. W Przemyślu ogień nie tylko zniszczył altanę, ale  także zagroził życiu dwóch osób, które trafiły do szpitala. Wiosną pożary często są efektem wypalania trawy lub resztek roślinnych. Tak było w połowie marca w Koźlu, gdzie strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie ogródków działkowych. Po dotarciu na miejsce okazało się, że działkowcy postanowili wypalić śmieci i pozostałości roślinne nagromadzone na terenie ogródka. Niestety ogień błyskawicznie zajął sąsiadującą altankę. Strażacy ugasili pożar i na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny. Z kolei w ROD w Lubomierzu strażacy zostali wezwani do płonącej trawy między altanami.

PZD przypomina, że wypalanie traw jest niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Zagraża budynkom mieszkalnym i gospodarczym, niszczy florę i faunę.

Wysoka temperatura powstająca podczas wypalania powoduje nadmierne nagrzewanie się górnych warstw gleby. Giną liczne drobnoustroje glebowe uczestniczące w procesie rozkładu i mineralizacji materii organicznej, owady i ich formy przetrwalnikowe, ptaki, żaby, ślimaki oraz inne zwierzęta. Unoszący się dym zanieczyszcza powietrze.

Tymczasem niektórzy działkowcy wciąż wolą spalać resztki roślinne i wypalać trawę zamiast korzystać kompostownika, który zgodnie z par. 42 regulaminu ROD, musi znajdować się na działce. A każdy działkowiec ma obowiązek kompostowania odpadów pochodzenia organicznego.

Pamiętajmy też, że zgodnie z Regulaminem ROD (§68 pkt. 5) w ogrodach działkowych obowiązuje całkowity zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych, m.in. gałęzi, traw.

Wypalanie traw jest też zabronione na podstawie art. 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Naruszenie tego przepisu zagrożone karą grzywny, a sankcje mogą być jeszcze bardziej dotkliwe np. w przypadku spowodowania pożaru lasu, czy zabudowań.

 

Lidia Sosnowska

Domyślny tytuł artykułu.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106