30 grudnia 2022

 

 

DOKUMENTY 

I INFORMACJE DOTYCZACE KONKURSU GRANTOWEGO   ” ROZWÓJ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY POPRZEZ WSPARCIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

 

Linki do stron internetowych

 

 

 

Podręcznik Grantobiorcy  - 07.11.2022 -  https://www.gov.pl/web/arimr/podrecznik-grantobiorcy

 

 

Obowiązujące  materiały  przy realizacji umowy:

 

Zał. nr 1 Przykładowy wzór zapytania ofertowego
Zał​_nr​_1​_Przykładowy​_wzór​_zapytania​_ofertowego.doc 0.11MB
Zał. nr 2 Wzór protokołu z przeprowadzenia rozeznania rynku
Zał​_nr​_2​_Wzór​_protokołu​_z​_przeprowadzenia​_rozeznania​_rynku.doc 0.13MB
Zał. nr 3 Oświadczenie Grantobiorcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Wykonawcą
Zał​_nr​_3​_Oświadczenie​_Grantobiorcy​_o​_braku​_powiązań​_osobowych​_i​_kapitałowych​_z​_Wykonawcą.doc 0.10MB
Zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Grantobiorcą
Zał​_nr​_4​_Oświadczenie​_Wykonawcy​_o​_braku​_powiązań​_osobowych​_i​_kapitałowych​_z​_Grantobiorcą.doc 0.10MB
Zał. nr 5 Klauzula RODO
Zał​_nr​_5​_Klauzula​_RODO.doc 0.11MB
Zał. nr 6 Plakat identyfikujący projekt - przykładowo uzupełniony
Zał​_nr​_6​_Plakat​_identyfikujący​_projekt​_-​_przykładowo​_uzupełniony.doc 5.60MB

Materiały z e-szkoleń dla stowarzyszeń ogrodowych - 21.06.2022-

 https://www.gov.pl/web/arimr/materialy-z-e-szkolen-dla-stowarzyszen-ogrodowych

 

 

 

 

INNE

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZACE KONKURSU GRANTOWEGO NIE WYMIENIONE POWYŻEJ

10.05.2022

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych - https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych

 

30.05.2022

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych - nabór wniosków o przyznanie grantów

 https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych---nabor-wnioskow-o-przyznanie-grantow

Materiały podstawowe

1​_Regulamin​_Konkursu​_ROD
1​_Regulamin​_Konkursu​_ROD​_-​_27052022​_r.pdf 0.59MB
2​_Wniosek​_o​_przyznanie​_grantu​_-​_ROD​_
2​_Wniosek​_o​_przyznanie​_grantu​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_1​_do​_RK.DOCX 0.07MB
3​_Kryteria​_przyznawania​_grantu​_-​_ROD
3​_Kryteria​_przyznawania​_grantu​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_2​_do​_RK.pdf 0.77MB
4​_Karta​_oceny​_formalnej​_-​_ROD
4​_Karta​_oceny​_formalnej​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_3​_do​_RK​_(1).DOCX 0.04MB
5​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_-​_ROD
5​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_4​_do​_RK.DOCX 0.06MB
6​_Umowa​_o​_powierzenie​_grantu​_-​_ROD
6​_Umowa​_o​_powierzenie​_grantu​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-zał​_nr​_5​_do​_RK.pdf 0.63MB
7​_Zapotrzebowanie​_-​_ROD
7​_Zapotrzebowanie​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_1​_do​_Umowy.xlsx 0.02MB
8​_Sprawozdanie​_-​_ROD​_
8​_Sprawozdanie​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_2​_do​_Umowy.DOCX 0.04MB
8a​_Zestawienie​_kosztów​_-​_zał​_do​_spr-​_ROD
8a​_Zestawienie​_kosztów​_-​_zał​_do​_spr-​_ROD​_-​_27052022​_r.xlsx 0.02MB
9​_Oświadczenia​_o​_kwalifikowalności​_VAT​_-​_ROD
9​_Oświadczenia​_o​_kwalifikowalności​_VAT​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_nr​_3​_do​_Umowy.rtf 0.07MB
10​_Harmonogram​_-​_ROD​_
10​_Harmonogram​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_nr​_4​_do​_Umowy.xls 0.08MB
11​_Harmonogram​_-​_ROD​_
11​_Harmonogram​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_nr​_5​_do​_Umowy.xls 0.04MB
12​_Oświadczenie​_o​_zmianie​_rachunku​_bankowego​_-​_ROD
12​_Oświadczenie​_o​_zmianie​_rachunku​_bankowego​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_nr​_6​_do​_Umowy.rtf 0.07MB
13​_Obowiązki​_informacyjne​_-​_ROD
13​_Obowiązki​_informacyjne​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_nr​_7​_do​_umowy.rtf 35.54MB
14​_Harmonogram​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_nr​_1​_do​_wniosku
14​_Harmonogram​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_nr​_1​_do​_wniosku.xlsx 0.02MB
15​_Budżet​_projektu​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_nr​_2​_do​_wniosku
15​_Budżet​_projektu​_-​_ROD​_-​_27052022​_r​_-​_zał​_nr​_2​_do​_wniosku.xlsx 0.02MB
16​_Podręcznik​_WNIOSKODAWCY​_-​_ROD​_-​_05092022​_r
16​_Podręcznik​_WNIOSKODAWCY​_-​_ROD​_-​_05092022​_r.pdf 0.95MB

19.05.2022

Konferencja szkoleniowa: Granty dla Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych -  https://www.gov.pl/web/arimr/konferencja-szkoleniowa-granty-dla-stowarzyszen-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych

Materiały

Wykaz rodzajów inwestycji
Prezentacja​_1​_-​_wykaz​_rodzajów​_inwestycji​_-​_19052022​_r.pdf 2.61MB

Ogólne założenia
Prezentacja​_2​_-​_ogólne​_założenia​_-​_19052022​_r.pdf 1.59MB

Kryteria przyznawania grantu
Prezentacja​_3​_-​_kryteria​_przyznawania​_grantu​_-​_19052022​_r.pdf 1.12MB

01.07.2022

Wsparcie dla stowarzyszeń działkowców – podsumowujemy pierwszy miesiąc - https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-stowarzyszen-dzialkowcow--podsumowujemy-pierwszy-miesiac

02.08.2022

Wsparcie dla stowarzyszeń działkowców – kolejny etap za nami - -https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-stowarzyszen-dzialkowcow--kolejny-etap-za-nami

19.09.2022

Grant na rozwój zielonej infrastruktury dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych -

-https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-dzialkowcow-kolejny-etap-konkursu-i-pierwsza-lista-rankingowa

21.10.2022

Komunikaty Prezesa - listy rankingowe z etapów konkursowych  - https://www.gov.pl/web/arimr/komunikaty-prezesa---listy-rankingowe-z-etapow-konkursowych

 

 

13.10.2022

Konkurs grantowy dla ogrodów działkowych – kolejna lista rankingowa opublikowana -- https://www.gov.pl/web/arimr/grant-na-rozwoj-zielonej-infrastruktury-dla-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych

16.12.2022

Konkurs grantowy dla ogrodów działkowych – wnioski tylko do końca grudnia

-  https://www.gov.pl/web/arimr/konkurs-grantowy-dla-ogrodow-dzialkowych--wnioski-tylko-do-konca-grudnia

DOKUMENTACJA KONKURSU GRANTOWEGO ARiMR ROZWÓJ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY POPRZEZ WSPARCIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106