19 października 2022

Od 20 września obowiązuje nowelizacja ustawy o dodatku węglowym. Zgodnie z nią, niektóre osoby zostały wykluczone z grona świadczeniobiorców.

Kto straci? Głównie te osoby, które próbowały oszukiwać i tym sposobem zyskać więcej pieniędzy.

Dodatku węglowego nie dostaną również działkowicze. Dlaczego? Zgodnie z ustawą z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogródkach działkowych, "na terenie działki obowiązuje całkowity zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej". Osoby, które zamieszkują na działce, robią to niezgodnie z prawem i jednocześnie nie mają one co liczyć na otrzymanie dodatku w wysokości 3 tys. zł.

źródło:o2.pl

 

 

Dodatek węglowy nie dla działkowców

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106