19 sierpnia 2020

Głęboko zakorzenione w naszej tradycji obchody Dni Działkowca, w tym roku przyjmą nieco inny charakter. Obawy przed groźbą zakażeń oraz konieczność przestrzegania żelaznych przepisów sanitarnych nie pozwala na organizowanie większych zgromadzeń. W rodzinnych ogrodach działkowych, zarządy powinny jednak zaakcentować to nasze doroczne Święto na miarę możliwości. Jest to piękny zwyczaj i należy go kultywować w ogrodach.

Jest to doskonała okazja, by podziękować działkowcom za ich pomysłowe działki, za pracę całoroczną, działaczom za ich pracę na rzecz ogrodu a wszystkim entuzjastom naszej idei za współpracę i wsparcie.

 Formy, jakie przyjmą obchody święta plonów mogą być przeróżne. Mogą to być wystawy, obrazujące dorobek ogrodu, konkursy o zróżnicowanej tematyce, opracowania wspomnieniowe, audycje w lokalnych środkach masowego przekazu, filmy, twórczość amatorska a nawet koncerty życzeń zamieszczane na stronach internetowych ROD, które powinny się ożywić w tym trudnym czasie w szczególności należałoby pokazać jak zaczynaliśmy. Co i jakim wysiłkiem osiągnęliśmy a nadto uwypuklić czynniki inspirujące, motywujące do poświęceń na przestrzeni czasu, na rzecz wspólnego dobra, jakim jest każdy ogród i cały nasz Związek.

Okres pandemii spowodował, że zagospodarowane zostały wszystkie dotąd wolne działki w Szczecinie i w innych miastach. Przyszli nowi działkowcy, z różnych środowisk. Obecnie trudności w organizacji szkoleń powodują, iż nowicjusze są często zagubieni i trudno im się odnaleźć nowych realiach. Niedosyt wiedzy niezbędnej, prowadzi do popełniania błędów a nawet do naruszenia przez nich obowiązujących przepisów. Aby częściowo uzupełnić tę lukę, możemy ich zapraszać na spotkania z weteranami ogrodów. Będzie obopólna korzyść. Dla jednych satysfakcja z zaproszenia a dla drugich poszerzenie wiadomości z historii ogrodu. Nie muszą to być duże zgromadzenia, ale te małe mogą być wspaniałym akcentowaniem naszej tradycji. Wdaje się, że w tym względzie pomysłowości naszym działaczom nie brakuje. Podejmijmy ten trud, który ożywi nasze życie ogrodowe, który nas zbliży do siebie i pozwoli wszystkim dobrze poczuć się w naszej rodzinie działkowej. Nowi działkowcy mogą zaś przydać bodźców do ożywienia życia codziennego w ogrodach.

Jeżeli nie uda się zorganizować dni działkowca na miarę czasu to przynajmniej, zaznaczamy święto, posiedzeniem zarządu, gdzie wspominając miniony czas oddamy cześć ludziom zasłużonym i relację z posiedzenia zamieśćmy na stronie internetowej ROD.

Korona kryzys nie może nas osłabić ani wewnętrznie ani zewnętrznie wtedy będzie nam go łatwiej pokonać.

W tym trudnym czasie spójrzmy nieco inaczej na siebie, w czasie wymagającym solidarności i pełnej zgody w działaniu.

Od 1945 roku nasze ogrody dobrze służą społeczeństwu. Wiele w tym czasie się zmieniło. Wiele powstało nowych ogrodów pod rządami PZD, którego zasługi w tym dziele są nieocenione, a którego jubileusz 40 lecia będziemy świętować już w przyszłym 2021 roku.

Uroczystymi dniami działkowca i jubileuszami tego roku dajmy dowód, że tradycja dla nas działkowców to rzecz święta.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

 

DNI DZIAŁKOWCA, JUBILEUSZE, TRADYCJA

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106