02 sierpnia 2021

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła lub spalania paliw o mocy nie przekraczającej 1 MW w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić. Zgłoszenia należy również dokonać w przypadku, gdy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

 

Deklarację można złożyć w prosty sposób: 

- wrzucić do skrzynki podawczej, albo wysłać do Urzędu listem poleconym na adres:  Urząd Miasta Elbląg Departament Ochrony Środowiska ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

 

Na wysłanie deklaracji mieszkańcy mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021r. W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. jest to termin 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na której znajdują się wszystkie materiały dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności 

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Przypominamy, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności udziela Departament Ochrony Środowiska, tel.: 55 239 31 10.

Czytaj więcej na https://info.elblag.pl/31,66478,Czym-ogrzewasz-dom-lub-mieszkanie-Zglos-swoje-zrodlo-ciepla-do-CEEB.html#ixzz737HnVSw0

 

 

Czym ogrzewasz dom lub mieszkanie? Zgłoś swoje źródło ciepła do CEEB!

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106