12 kwietnia 2018

Samorządy coraz przychylniej spoglądają na rodzinne ogrody działkowe w miastach. Widoczne jest to choćby w podejmowaniu działań zmierzających do udzielenia wsparcia finansowego dla ogrodów działkowych.

Udzielanie dotacji nie byłoby możliwe gdyby nie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. To art. 17 ww. ustawy umożliwia przyznanie dla ogrodów działkowych dotacji celowych z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD. Dzięki temu przepisowi, radni mają podstawę prawną do przeznaczania środków na potrzeby inwestycyjno – remontowe w ROD. I jak pokazują poniższe przypadki, coraz chętniej z niego korzystają.

Takim przykładem na pewno jest Racibórz, gdzie na wsparcie dla ROD przeznaczono 100 tys. złotych. Maksymalne dofinansowanie dla 1 ogrodu może wynieść 30 tys. zł. Dlatego zarządy ROD w Raciborzu nie powinny zwlekać i jak najszybciej złożyć wniosek o dofinansowanie. Przypominamy, iż nabór wniosków rozpoczyna się 16 kwietnia br.

Również Elbląg nie pozostaje w tyle. Tam do rozdysponowania dla ogrodów działkowych jest 30 tys. zł. Dofinansowanie może stanowić 60 % całej kwoty, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Tu również należy jak najszybciej złożyć wniosek, gdyż ich nabór trwa tylko do 30 maja br.

Także zarządy ROD z Tomaszowa Mazowieckiego muszą się śpieszyć, gdyż tam termin składania wniosków mija 13 kwietnia. Łącznie Miasto zagwarantowało na dotacje dla ogrodów 30 tys. zł, z czego 10 tys. zł będzie rozdysponowane na zadania w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczna, gaz i wodę w ROD. Kolejne 10 tys. zł będzie przeznaczone na zadania związane z transportem i łącznością czyli m.in. na budowę lub modernizację dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów oraz zakup kostki brukowej. Pozostałe 10 tys. zł trafi do ogrodów, które będą realizowały zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Do wsparcia ogrodów po raz pierwszy włączyło się także Miasto Chełm, które przeznaczyło aż 100 tys. zł na dofinansowanie inicjatyw w rodzinnych ogrodach działkowych.

Również płoccy działkowcy mogą się cieszyć, gdyż 22 marca br. Radni podjęli uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Na ten cel przeznaczono 200 tys. zł. Dotacja dla jednego ROD nie może przekroczyć 80% poniesionych kosztów na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD i jednocześnie nie może być większa niż 30 tys. zł. Jednocześnie Regulamin wprowadza zasadę, iż dotacja może być przyznana dla danego ROD nie częściej niż raz na 3 lata.

Natomiast w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie już podpisano umowę na przyznanie środków finansowych na realizację zadania w ROD. Dzięki tej umowie ROD „Stokrotka – Kolejarz” w Sędziszowie otrzyma 5 tys. zł.

Takie umowy zostały także podpisane w Krotoszynie. Na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych przeznaczono łącznie 20 890 zł, z czego 7 tys. zł trafi do ROD „Zachęta” na budowę ogólnodostępnych sanitariatów, 10 tys. zł otrzyma ROD im. M. Kopernika na rozprowadzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej do części działek, a 3 890 tys. zł powędruje do ROD im. M. Kasprzaka na modernizację terenu rekreacyjnego przed świetlicą ogrodową.

Również cztery ogrody w Gminie Nowa Dęba mogą świętować swój sukces, gdyż dzięki złożonym wnioskom, otrzymają środki na zadania inwestycyjne w ROD. Tymi ogrodami są: ROD „Relaks” – 9 tys. zł na wykonanie nawierzchni głównej alejki w ogrodzie, ROD „Rekreacja” – 5 tys. zł na ułożenie kostki brukowej wokół wiaty ogrodowej i chodnika, ROD „Nad Bystrzykiem” – 2,5 tys. zł na zakończenie wykonania elektryfikacji ogrodu, ROD „Metalowiec” – 3,5 tys. zł na zakup ławek miejskich do ogrodu. 

Cieszyć mogą się też działkowcy w ogrodów im. Ks. Dzierżona i Szyb Wschód w Knurowie, które dostaną pod 1 tys. zł na organizację dożynek.

Natomiast z Legnickiego Budżetu Obywatelskiego zostanie wykonany chodnik wzdłuż ulicy Spokojnej oraz modernizacja terenu wzdłuż ROD „Szarotka”. Zadanie zostanie nie tylko sfinansowane ale i w całości wykonane przez Miasto.

Przedstawione przypadki wskazują na pozytywny stosunek tych samorządów do rodzinnych ogrodów działkowych.  Jednak nie byłoby to możliwe gdyby nie duże zaangażowanie zarządów ROD, które coraz częściej i chętniej występują do samorządów z pisemnymi wnioskami o udzielenie wsparcia finansowego na zadania związane z remontami i inwestycjami w ROD. A jak widać warto to robić, gdyż przynosi to zamierzony efekt.  

  

AR

 

 

Coraz więcej pieniędzy z samorządów dla ROD.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106