02 listopada 2022

 

W naszym kraju mamy kilkaset gatunków owadów które żywią się nektarem i pyłkiem kwiatowym jednocześnie zapylając odwiedzane rośliny.Zamieszkuje u nas także wiele gatunków pszczół, jedną z nich jest pszczoła miodna, która daje między innymi miód i jest pod opieką pszczelarzy.To właśnie pszczołom i ich pracy zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności.

 

Pszczoły miodne żyją w społeczeństwie tzw. rodzinie pszczelej składającej się z matki (królowej), bezpłodnych robotnic, oraz trutni (samców).Rodzina pszczela to jeden wielki super organizm, który spajają silne zależności pomiędzy mieszkańcami ula. W jednej rodzinie pszczelej żyje kilkadziesiąt tysięcy tych owadów. Matka pszczela-zapewnia ciągłość rodziny pszczelej poprzez składanie jaj, w ciągu roku może ich złożyć 200,000. Robotnice-to najliczniejsza grupa pszczół w ulu, latem może ich być w ulu 60-80 tyś. Robotnice odpowiadają za utrzymanie rodziny pszczelej przynosząc do ula pokarm- pyłek, nektar i wodę. Pełnią różne role między innymi porządkowe, karmicielek, strażniczek.Trutnie-głównym zadaniem ich jest zapłodnienie matki. Na zimę trutnie są wypędzane z ula przez robotnice.

Niestety tym super rodzinom grozi wyginięcie. Przyczyną stopniowego wyginięcia pszczół i innych zapylaczy jest również człowiek. Zauważono że pszczoły wylatujące na pożytek masowo nie wracają do ula. Przyczyną jest wiele czynników działających na rodziny pszczoły miodnej:– choroby i pasożyty pszczół ( warroza i nosemoza)– zmiana klimatu, która wpływa na zmianę terminarza kwitnienia roślin a tym samym dostępność pokarmu– działanie fal elektromagnetycznych, które zakłócają system nawigacyjny pszczół, przez co nie mogą one trafić do ula– niedobory składników odżywczych– intensyfikacja rolnictwa i zmiany w strukturze pszczelnej wsi i miast– bliskie pokrewieństwo genetyczne pszczół.

Poprzez powyższe mamy mniej zapylaczy co oznacza mniej zapylonych roślin. Oznacza to że wiele gatunków roślin może zaniknąć lub nawet zniknąć a z z nimi organizmy, które od nich zależą. Ponadto spadek liczby zapylaczy ma wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe a jego efektem mogą być straty w zbiorach sadowniczych i rolniczych.

Piotr GadzińskiInstruktor Okręgowy SSI PZD Okręg OpolskiROD „Energetyk” K-Koźle

 

Co powoduje spadek liczebności pszczół i innych zapylaczy?

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106