30 listopada 2021

 

 

Po artykule pt. „Przyszłość drogi nr 22 jest w naszych rękach!” pojawiło wiele pytań oraz wątpliwości w sprawie planowanej inwestycji na odcinku Elbląg - Fiszewo wraz z obwodnicą Jegłownika. Czy są powody do obaw? Jak dokładnie będzie wyglądała inwestycja? Na te pytania odpowiedziało Ministerstwo Infrastruktury oraz olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Co ma się zmienić?

Przebudowa drogi krajowej nr 22 polegać ma na wyznaczeniu nowego szlaku drogowego w naprzemiennym systemie 2+1 w klasie GP, wzdłuż istniejącej drogi. Nowa droga ma wyeliminować cieszące się złą sławą zakręty, zostanie wzmocniona nośność do 115 kN/oś. Ponadto zostaną wyznaczone drogi dojazdowe dla ruchu wolnobieżnego oraz obwodnica Jegłownika i Nowego Dworu Elbląskiego.

„Planowana przez resort infrastruktury kompleksowa rozbudowa postulowanego przez pana odcinka drogi krajowej nr 22 Fiszewo - Elbląg wraz z budową obwodnicy Jegłownika znacznie przyczyni się do poprawy warunków ruchu oraz podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprzez ujęcie w ramach zadania takich działań jak budowa chodników, ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż przebudowywanego odcinka, sygnalizacji świetlnych, bezpiecznych przejść dla pieszych, oświetlenia czy też przebudowę skrzyżowań” - informuje Ministerstwo Infrastruktury.

 

Którędy pobiegnie obwodnica?

Na lokalizacji obwodnicy zyskają mieszkańcy Gronowa Elbląskiego i samego Jegłownika – nowa droga ma bowiem przebiegać od strony południowej „z uwagi na złe warunki gruntowo-wodne po stronie północnej Jegłownika”.

Mieszkańcy Gronowa Elbląskiego będą lepiej skomunikowani z DK22, a odległość do drogi zmniejszy się o ponad 1 km. Dodatkowo dzięki południowemu wariantowi przebiegu obwodnicy, podróżni nie będą musieli przejeżdżać przez Jegłownik, co na pewno ucieszy podróżnych jak i samych mieszkańców miejscowości, ponieważ tranzyt przez Jegłownik do Gronowa Elbląskiego zostanie wyeliminowany.

 

Dlaczego klasa GP a nie S?

Ministerstwo Infrastruktury odpowiada: „Jednym z podstawowych założeń, jakie brane były pod uwagę przy opracowaniu projektu RPBDK 2030, w szczególności w odniesieniu do określenia zakresu rzeczowego, była kwestia dokończenia budowy sieci dróg szybkiego ruchu, czyli autostrad i dróg ekspresowych w kształcie określonym przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Dlatego też w pierwszej kolejności w projekcie RPBDK 2030 ujęte zostały zadania, których realizacja jest niezbędna aby wybudowana została cała zdefiniowana obecnie sieć dróg szybkiego ruchu, której długość będzie wynosiła ok. 8 tys. km.”

Wynika z tego, że pierwszeństwo mają drogi tzw. strategiczne, które zostały określone przez rozporządzenie Rady Ministrów. Czy mieszkańcy regionu powinni się czuć oszukani i pominięci? Moim zdaniem powinniśmy czuć się wyróżnieni przez Ministerstwo Infrastruktury. Dlaczego?

Łączna liczba dróg krajowych w Polsce wynosi 19 477,4 km, a sam odcinek Elbląg - Fiszewo nie należy do najbardziej zatłoczonych i najniebezpieczniejszych w kraju, dlatego przebudowa obecnej drogi to ogromny zastrzyk dla rozwoju regionu i poprawy bezpieczeństwa. Warto zaznaczyć, że gdyby każda droga krajowa w tej chwili miałaby być przebudowana do klasy S, to bez wątpienia cały budżet Polski skupiłby się wyłącznie na ich budowaniu, a nie od razu Kraków zbudowano!

 

Kiedy i czy inwestycja w ogóle powstanie?

Rozpoczęcie inwestycji (na odcinku Fiszewo - Jegłownik i Jegłownik – Elbląg) planowane jest na rok 2024, natomiast budowa obwodnicy Jegłownika ma ruszyć w 2027 roku.

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na projekt drogi, ale do podpisania umowy jeszcze nie doszło. „W przetargu wpłynęło odwołanie i Krajowa Izba Odwoławcza nakazała nam ponowną ocenę ofert. Aktualnie wykonujemy wyrok KIO – informuje olsztyński oddział GDDKiA.

O dalszych losach przebudowy drogi krajowej nr 22 będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Michał, Czytelnik (dane do wiadomości redakcji)

Co nowego w sprawie przebudowy drogi nr 22

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106