12 lipca 2021

Zakończyła się weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2022. Jakie pomysły zgłosili mieszkańcy w tym roku?

REKLAMA
 
 
Z listą ocenionych zadań można zapoznać się w internecie. Znajduje się ona w zakładce EDYCJA 2021\2022 na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu.
Jak wyjaśnia Łukasz Mimerzejewski z biura prasowego Urzędu Miasta w Elblągu — W tym roku złożonych zostało 105 wniosków. Ze względu na ten sam zakres prac 8 wniosków połączonych zostało w 4 zadania. W związku z tym ocenie poddano 101 zadań (w okręgach: 49 inwestycyjnych i 30 małych oraz 22 zadania ogólnomiejskie). Departamenty i jednostki  podległe samorządowi oceniały zadania pod względem zgodności z obowiązującą  uchwałą i zarządzeniami dotyczącymi Budżetu Obywatelskiego, pod względem praktycznej możliwości realizacji zadań, gospodarności, kwestii formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych — tłumaczy Mierzejewski.
Pozytywnie zaopiniowane zostały 54 projekty, a negatywnie 47. W tym roku swoje wnioski złożyło 59 osób. Rekordzista 23 i kolejny wnioskodawca 9 wniosków.
Czego dotyczą złożone wnioski?  Duża część pomysłów — tak jak w latach ubiegłych, dotyczy miejskiej infrastruktury: chodników, parkingów, poprawy stanu alejek w parkach, czy nowych placów zabaw. Jeśli chodzi o małe granty, dotyczą one przede wszystkim działań integrujących lokalną społeczność. W tym roku wnioskodawcy zgłosili większą ilość małych projektów — 30, dla porównania w roku ubiegłym — 10.
Zgodnie z tegorocznym harmonogramem do 16  lipca trwa tryb odwoławczy. Wnioskodawca, którego wniosek został zaopiniowany negatywnie, ma prawo do odwołania. Można je składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim bądź drogą elektroniczną na adres bo@umelblag.pl w terminie od 12 do 16 lipca br.
Od 19 do 23 lipca prezydent ma czas na rozpatrzenie odwołań. Po tym terminie opublikowana zostanie lista zadań zatwierdzonych do głosowania. Głosowanie mieszkańców trwać będzie od 9 do 29 sierpnia.
oprac. K

 

 

Budżet Obywatelski 2022 – wnioski ocenione, co dalej?

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106