22 lipca 2021

Jak informuje RCKiKOL, ze względu na niski stan krwi pilnie potrzebna jest krew grup 0Rh+, 0Rh-, BRh+, AB+, AB RH-.

REKLAMA
 
 
Przede wszystkim brakuje krwi z grupy 0 Rh+, 0Rh-, ARh+, BRh-.
W Elblągu oddamy krew w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Bema 80. W czasie pandemii rejestracja krwiodawców odbywa się telefonicznie w godz. 12:00-14:00 (pod numerem telefonu 55 235 22 13).
Ze względu na niskie stany krwi oraz zapas osocza od ozdrowieńców od dnia 1 lipca 2021 r. do  odwołania wstrzymuje się pobór osocza ozdrowieńcówców od poniedziałku do piątku.
Jak podkreślają przedstawiciele elbląskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wśród mieszkańców nie brakuje chętnych do ratowania zdrowia i życia  innych osób. Niemniej latem potrzeby w tym zakresie są zawsze ogromne.
Kto może zostać dawcą krwi?Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, o wadze ciała powyżej 50 kg. Przy kwalifikacji uwzględnia się również proporcje wzrostu i wagi ciała.
Przy oddawaniu 2 jednostek KKCz (podwójna erytroafereza) wymagalna jest waga przynajmniej 70 kg.
Dawca powinien również władać językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza dawcy i pytań związanych z wywiadem lekarskim
Jakie dokumenty należy przedstawić przy oddawaniu krwi?W związku z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Dawców Krwi warunkiem zarejestrowania się do oddania krwi jest okazanie dokumentu ze zdjęciem pozwalającym na  stwierdzenie tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku posiadania dokumentu tożsamości bez numeru PESEL np. legitymacji ucznia lub studenta konieczne jest okazanie zaświadczenia lub innego dokumentu zawierającego wiarygodny numer PESEL.
Podawanie numeru PESEL z pamięci jest niewystarczające.
Nie trzeba mieć żadnych wyników laboratoryjnych, nie trzeba znać swojej grupy  krwi.
Jak należy przygotować się do oddania krwi?Nie należy przychodzić do oddania krwi na czczo!
Do oddania krwi należy zgłosić się wypoczętym, po lekkim niskotłuszczowym posiłku (np. pieczywo, chuda wędlina, warzywa, owoce). Unikać potraw tłustych (smalec, masło, śmietana, tłusta wędlina), które mogą spowodować, że krew będzie lipemiczna (przetłuszczona) i nie będzie nadawała się do celów leczniczych.
Przed oddaniem należy pić dużo wody lub soków owocowych.
Pół godziny przed oddaniem krwi nie należy  palić papierosów.
Nie należy przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu.
źródło: WSZ w Elblągu/Miasto Elbląg, facebook.com

 

 

Brakuje krwi, elbląskie RCKiKOL apeluje do mieszkańców o pomoc

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106