27 kwietnia 2022

W dniu 26 kwietnia przedstawiciele władz okręgowych PZD w Elblągu na czele z Prezesem Panem Zygmuntem Wójcikiem oraz Przewodniczącym komisji ds. Odznaczeń i wyróżnień Panem Stanisławem Ocalewiczem zostali przyjęci przez Prezydenta Elbląga  Pana Witolda Wróblewskiego. Celem tej szczególnej wizyty było  przede wszystkim podziękowanie   w imieniu władz okręgowych i działkowców   za dotychczasową współpracę z ogrodami zlokalizowanymi na terenie miasta Elbląg oraz wieloletnie wsparcie finansowe   i materialne naszych ogrodów, wspieranie innych inicjatyw m.in. w ramach organizacji obchodów świat, rocznic naszego stowarzyszenia obchodzonych pod Patronatem Pana Prezydenta.  W ramach obchodów 40-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców Pan Prezydent został uhonorowany medalem Bene Meritus. Medal ten nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym w rozwój ogrodnictwa działkowego, a taką osobą jest Prezydent Elbląga Pan Witold Wróblewski.

W imieniu Prezesa PZD w Warszawie Pana Eugeniusza Kondrackiego, dekoracji medalem Bene Meritus Prezydenta Elbląga  Pana Witolda Wróblewskiego dokonał Prezes Okręgu  PZD w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik, życząc przy tym dalszej owocnej współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. Jednocześnie zaznaczył, że ta współpraca daje wymierne korzyści dla obu stron  a szczególnie lokalnej społeczności, gdyż samorząd ma odpowiedzialnych fachowych partnerów dbających o środowisko naturalne a ogrody są jak zawsze otwarte na potrzeby mieszkańców lokalnych społeczności.

Pan Prezydent  podziękował   za to szczególne wyróżnienie  i stwierdził, że od wielu lat wraz z samorządem wspiera oraz poczuwa się do pomocy i współpracy z ogrodami widząc ich szczególna rolę i znaczenie w przestrzeni miejskiej.

W dalszej  części spotkania udział wzięli również Dyrektorzy Departamentów Zarządu Dróg Pan Marek Pawlikowski oraz Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – Pan  Sławomir Skorupa. Spotkanie to było okazją do omówienia bieżących miejskich spraw, istotnych także   z perspektywy działkowców. Na zakończenie umówiono się na  kolejne rozmowy i konsultacje w zakresie niezbędnych do rozstrzygnięcia spraw gruntowych oraz inwestycyjnych dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych   a także Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu.

 

Informacja miasta na stronie: https://www.elblag.eu/index.php/miasto/17368-dzialkowcy-z-wizyta-u-prezydenta

 

Tekst Z.W.

Zdjęcia Ł.M.

 

 

Bene Meritus dla Prezydenta Elbląga

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106