29 czerwca 2022

W dniu 23 czerwca br. przedstawiciele władz okręgowych PZD w Elblągu                        na czele z Prezesem Zygmuntem Wójcikiem oraz Przewodniczącym komisji                 ds. Odznaczeń i Wyróżnień Stanisławem Ocalewiczem odwiedzili                                        w Hospicjum Elbląskim im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu jednego                       z najstarszych i najbardziej zasłużonych  działkowców Okręgu Kolegę Bogdana Wojciechowskiego. Celem tej szczególnej wizyty było przede wszystkim podziękowanie w imieniu władz okręgowych i działkowców                                        za długoletnie zaangażowanie na rzecz naszego stowarzyszenia ogrodowego PZD, ROD Moniuszki w Elblągu oraz wielowymiarowe wspieranie i pomoc organizacyjna świadczoną przez Kolegę Bogdana podczas długoletniej służby społecznej. W ramach obchodów 40-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców Bogdan Wojciechowski został uhonorowany medalem Bene Meritus. Medal ten nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym w rozwój ogrodnictwa działkowego, a taką osobą jest Bogdan Wojciechowski, aktywny działkowiec  od 1974 roku w ROD im. „Moniuszki” w Elblągu. W Zarządzie ROD   od  2002 roku do chwili obecnej pełnił praktycznie wszystkie możliwe funkcje zaczynając od członka Zarządu, Sekretarza Zarządu, Prezesa Zarządu                           oraz obecnie  skarbnika. Posiada wszystkie odznaczenia związkowe łącznie                         z medalem 120 lecia ogrodnictwa  działkowego w Polsce. Kolega Bogdan brał czynny udział w obronie Związku przed zagrożeniami, jak również   w obronie ustawy    o ROD.

 

W imieniu Prezesa PZD w Warszawie Pana Eugeniusza Kondrackiego, dekoracji medalem Bene Meritus Bogdana Wojciechowskiego w obecności  jego małżonki, członka Zarządu hospicjum  oraz innych pensjonariuszy, dokonał Prezes Okręgu PZD  w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik, życząc przy tym przede wszystkim szybkiego powrotu zdrowia i  dalszej naszej owocnej współpracy na rzecz ogrodu i okręgu. Jednocześnie zaznaczył, że wkład kolegi Bogdana jest znaczny, bo dzięki takim jak on nasze stowarzyszenie  systematycznie się rozwija i daje wymierne korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron. Kolega Bogdan jak zawsze życzliwy, uśmiechnięty interesował się żywo obecną sytuacją, podziękował za to szczególne wyróżnienie i stwierdził, że chciałby jak najszybciej być z nami i czuć jak zawsze codzienne  problemy. Podczas tej wizyty menadżer Marki Hospicjum  p. Anna Podhorodecka podziękowała nam za te odwiedziny, jednocześnie apelowała o każdy rodzaj wsparcia, który                                    dla hospicjum i jego pensjonariuszy ma ogromne znaczenie.

Mając to na uwadze apelujemy również do wszystkich działkowców naszego okręgu i innych ludzi dobrej woli o wszelką pomoc na te cele. Każdy z nas może pomóc, każda pomoc ma ogromne znaczenie. Zachęcamy wszystkich darczyńców o zainteresowanie i  zaznajomienie się w tym celu      z informacjami na stronach:  https://www.ehospicjum.pl/29-Pomoc-dla-Hospicjum.html,                                            strona internetowa: www.ehospicjum.pl                                                                                                  strona facebook:   www.facebook.com/HospicjumElblaskie

 

Tekst Z.W.

Zdjęcia H.W.Z.W.

 

 

Bene Meritus dla Bogdana Wojciechowskiego - działkowca Okręgu Elbląskiego 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106