09 marca 2022

 

APEL

Krajowego Zarządu PZD

do działkowców, zarządów ROD i Okręgów PZD

w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy

 

Trwa exodus mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy. Większość uchodźców trafia do Polski.

Polacy, w tym członkowie i struktury Polskiego Związku Działkowców, wykazują się wielkim sercem - organizują pomoc rzeczową, oferują zakwaterowanie, wspierają uchodźców finansowo.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców dziękuje wszystkim członkom PZD zaangażowanym w niesienie pomocy.

Musimy mieć jednak świadomość, że to wsparcie będzie potrzebne długofalowo.

Dlatego KZ PZD apeluje do Okręgowych Zarządów PZD, Zarządów ROD, Kolegiów Prezesów ROD o omawianie możliwości pomocy w dłuższej perspektywie.

Okazją do podjęcia stanowisk i apeli w tej sprawie będą zbliżające się posiedzenia Okręgowych Rad PZD. Zarządy ROD powinny przedyskutować możliwości pomocy podczas nadchodzących walnych zebrań. Ważną rolę mają do odegrania Kolegia Prezesów ROD. Blisko współpracując z lokalnym samorządami mogą pomóc koordynować działania pomocowe ROD i samych działkowców z rzeczywistymi potrzebami, które samorządy najlepiej znają.

Wspólnie zadbajmy o to, aby nasza pomoc była skuteczna, przemyślana i przynosiła rzeczywiste wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

 

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Warszawa, 8 marca 2022 roku

 

APEL Krajowego Zarządu PZD do działkowców, zarządów ROD i Okręgów PZD w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106