07 sierpnia 2023

 

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD po spotkaniach i kontaktach z zarządami ROD, dokonało ponownej analizy zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy. W wyniku tych działań potwierdzono, iż niekorzystne przeznaczanie w Studium dotyka również ROD „Park Dolny”, którego powierzchnia wynosi ponad 11 ha, na których urządzonych zostało 267 działek. Zgodnie z projektem nowego Studium, obszar ogrodu przeznaczony ma zostać pod „zieleń parkową”. Ogród znajduje się w dzielnicy Żoliborz.

Dlatego też, Okręg Mazowiecki PZD analogicznie do sytuacji pozostałych 37 ogrodów podejmuje działania zmierzające do ochrony i zachowania ogrodu.

Niestety poszerzenie listy ogrodów, których status jest realnie zagrożony oznacza, zwiększenie powierzchni łącznej zagrożonych ROD do ponad 100 ha i 4003 rodzinnych działek ogrodowych.

Okręg Mazowiecki PZD apeluje do działkowców, zarządów ROD oraz wszystkich osób, którym nie jest obojętny los rodzinnych ogrodów działkowych do podejmowania działań w sprawie. Dziś zagrożonych jest 38 warszawskich ROD, a jutro mogą to być kolejne! Podpisujcie Państwo petycje, zgłaszajcie uwagi, występujcie do posłów, senatorów, radnych, burmistrzów i Prezydenta m.st. Warszawy. Razem musimy obronić nasze ROD.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę zagrożonych ROD:

Lista ogrodów-link

 

Aktualizacja listy ROD zagrożonych zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106