06 października 2016

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 4 października 2016r. zmarł w Olsztynie ś.p. Zbigniew  Kołodziejczak - długoletni członek Krajowej Rady PZD,  od 2000 r. Prezes Okręgowego Zarządu Warmińsko- Mazurskiego Polskiego Związku Działkowców  w Olsztynie.

Całe życie poświęcił regionowi Warmińsko-Mazurskiemu w tym rodzinnym ogrodom działkowym. Tysiące działkowców zawdzięcza Jemu powstanie nowych ogrodów działkowych, a także ich zagospodarowanie. W swojej działalności społecznej i zawodowej wiele lat poświęcił na propagowanie oświaty i kształcenie działkowców oraz na rozwiązywanie ich problemów.

Za swoją wieloletnią pracę i wkład w rozwój ogrodnictwa działkowego oraz pracę w organach Związku został uhonorowany przez Prezydium Krajowej Rady PZD, złotą odznaką „Zasłużonego Działkowca” oraz odznaką „Za Zasługi dla PZD”.

Będzie Go nam brakowało w naszej  codziennej  pracy, w realizacji  idei ruchu  ogrodnictwa działkowego.
Pamięć o nim przetrwa w ogrodach działkowych  ziemi warmińsko – mazurskiej i w kraju, w ogrodach, które tworzył i dla których pracował.

Na zdj. ś.p. Zbigniew Kołodziejczak

 

 

 

 

 

 

Zmarł długoletni członek Krajowej Rady PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106