24 kwietnia 2017
Wpisany przez Karolina   
środa, 29 marca 2017 12:09

 

 

 

 

 

Przyszła wiosna, a wraz z nią sezon działkowy. Niestety pomimo częstych apeli, jak co roku sytuacja dotycząca rodzinnych ogrodów działkowych się powtarza.

Straż Miejska kontroluje ogrody działkowe oraz tereny wokół nich i mimo to, że porządki na działkach nie ruszyły w pełni, strażnicy już stwierdzają zaśmiecanie oraz wypalanie odpadów pochodzących z ogrodów. Często odpady z działek, np. gałęzie, skoszona trawa, części altanek, meble ogrodowe są składowane przez działkowców w pasach drogowych w okolicy działek. Za naruszenie przepisów dotyczących zanieczyszczania miejsc publicznych strażnicy miejscy mogą ukarać mandatem karnym w wysokości do 500 zł. 
Ponadto Straż Miejska przypomina, że na terenie Gminy Miasto Elbląg ustanowiona jest selektywna zbiórka odpadów, także zielonych, dlatego spalanie ich jest zabronione i zagrożone mandatem karnym z art. 191 ustawy o odpadach w wysokości do 500 zł. Odpady te należy składować w workach lub pojemnikach, które następnie są odbierane i wywożone do Zakładu Utylizacji Odpadów. Na terenach ogrodów działkowych we własnym zakresie należy ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów zielonych poprzez zastosowanie kompostownika. 
Od 01.01.2017 r. do 29.03.2017 r. strażnicy wystawili 21 mandatów za spalanie odpadów oraz sporządzili 2 wnioski o ukaranie do sądu, z czego jeden zakończył się dość wysoką karą grzywny w wysokości 2 000 zł. dla obwinionego o czyn z art. 191 ustawy o odpadach. 

Straż Miejska będzie kontrolować rodzinne ogrody działkowe również pod kątem umiejscowienia pojemników na odpady, które według Uchwały Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg powinny znajdować się na ich terenie od kwietnia do listopada.
Straż Miejska zwiększy patrole w rejonach ogrodów działkowych i będzie podchodzić bardziej rygorystycznie do stwierdzonych wykroczeń. Aby uniknąć konsekwencji karno-administracyjnych należy przestrzegać obowiązujących przepisów.  


Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

http://www.strazmiejska.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=283:wysokie-kary-nie-odstraszaj-moe-s-za-niskie&catid=1:aktualnoci

 

 

Wysokie kary nie odstraszają, może są za niskie?

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106