11 kwietnia 2016

                               

 

    W dniu 09.04.2016 r. w sali posiedzeń OZ PZD w Elblągu odbyło się spotkanie   na temat „Tworzenia map zagrożeń na terenie miasta Elbląga” prowadzone   przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji z Elbląga oraz wybranych dzielnicowych z Zarządem, działkowcami Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Energetyk” w Elblągu  z udziałem I Wiceprezesa OZ Zygmunta Wójcika i obsługującej walne zebranie p. Anny Czmuchowskiej pracownika biura okręgu. Było to pierwsze spotkanie ustalonego przez OZ PZD w Elblągu cyklu  spotkań przedstawicieli  Komendy Miejskiej Policji z zarządami   i działkowcami w ramach konsultacji społecznych realizowanych podczas dorocznych walnych zebrań ogrodów okręgu dotyczących bezpieczeństwa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic i osiedli mieszkaniowych  oraz terenów rekreacyjnych.

W imieniu funkcjonariuszy przybyłych na spotkanie głos zabrał p. K. OLSZEWSKI, który przedstawił sens tworzenia „map zagrożeń” z omówieniem tego problemu w naszym mieście. W ramach spotkania zaprezentowano zebranym realizowane przez Komendę programy prewencyjne z zakresu profilaktyki społecznej oraz istotne źródła zagrożeń. Następnie prowadzący poprosił zebranych działkowców o wymienienie zagrożeń, które wystąpiły w ostatnim czasie na terenie ogrodu działkowego. Po dyskusji na wspomniany temat uznano wspólnie, że należy zacieśnić współpracę w tym zakresie głównie z dzielnicowymi. Na zakończenie prezentacji przedstawiciel Komendy Miejskiej  w Elblągu oświadczył, że chętnie podejmą współpracę z każdym Zarządem ROD w celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom.

 

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ w Elblągu

Współpraca OZ PZD z Policją w zakresie tworzenie mapy zagrożeń bezpieczeństwa na terenie Elbląga

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106