23 lutego 2016

W dniu 23.02.2016r.  troje instruktorów SSI OZ PZD i ogrodów działkowych położonych na terenie działania okręgu elbląskiego PZD brała udział w konferencji organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Mirpol Orneta na temat „ ochrony, nawadniania i nawożenia roślin sadowniczych”. Miejsce konferencji „ Gościniec Warmiński w Ornecie.

W trakcie konferencji uczestnicy byli  zapoznawani z całym spektrum zagadnień związanym  ze środkami ochrony roślin sadowniczych i jagodowych przed chorobami, zwalczaniu na nich szkodników, ich nawadnianiu oraz możliwościami wykorzystania różnych preparatów ochronnych. Szkolonych zapoznano również z aktualnymi możliwościami finansowania działań innowacyjnych. Uczestnicy narad z dużym zaangażowaniem                         brali udział w dyskusjach we wszystkich sprawach omawianych podczas konferencji.  

 

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ w Elblągu

Udział instruktorów SSI OZ PZD w Elblągu w konferencji szkoleniowej 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106