28 stycznia 2016

Zakończyły się  narady szkoleniowe członków zarządów i księgowych, komisji rewizyjnych oraz  instruktorów SSI rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie działania okręgu elbląskiego PZD. W okresie 25 – 28.01.2015 roku w szkoleniach brali udział kolejno skarbnicy oraz księgowi, prezesi, przewodniczący komisji rewizyjnych     oraz instruktorzy SSI rodzinnych ogrodów działkowych.

W trakcie narad uczestnicy byli  zapoznawani z aktualną sytuacją działkowców, ogrodów działkowych i stowarzyszenia ogrodowego. Głównym tematem wszystkich narad było właściwe przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczych, prawidłowe opracowania uchwał przyjętych przez walne zebrania, sprawy finansowo-księgowe oraz przygotowanie                                  i rozliczanie inwestycji w ogrodach. Szkolonych zapoznano również z aktualnymi możliwościami pozyskiwania dla ogrodów środków z funduszy regionalnych programów operacyjnych   oraz zasad korzystania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                  i Gospodarki Wodnej i budżetu obywatelskiego miast i gmin. Uczestnicy narad z dużym zaangażowaniem brali udział w dyskusjach we wszystkich sprawach omawianych podczas spotkań.  

 

Narady prowadzone były przez osoby funkcyjne OZ Elbląg przy wydatnym wsparciu zaproszonych gości w tym p. Bogusława Dąbrowskiego Zastępcy Przewodniczącej Krajowej komisji Rewizyjnej podczas szkolenia ogrodowych komisji rewizyjnych oraz przez p. Jarosława Wołodkiewicza instruktora ogrodniczego z OZ Warmińsko – Mazurskiego w czasie narady               dla instruktorów SSI ROD okręgu Elbląg .

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ w Elblągu

Tydzień szkoleniowy w okręgu elbląskim - 25 - 28. 01.2016r.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106