23 czerwca 2016

W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyła się kolejna narada szkoleniowa dla członków komisji powołanych do przeprowadzenia „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w okręgu Elbląg  w 2016 roku”.

Podczas  narady I Wiceprezes OZ Zygmunt Wójcik omówił szczegóły związane z transportem i komunikacją a następnie na podstawie zebranych danych do  przejazdów pomiędzy miejscowościami wydano uczestnikom niezbędne dokumenty komunikacyjne.  W tematyce narady znalazły się po raz kolejny tematy związane  z  przestrzeganiem przepisów w zakresie zagospodarowania ROD i działki wynikające z Regulaminu ROD, dokumentacją ROD, zgodności zagospodarowania ogrodu oraz granice działek wynikające z planu zagospodarowania ROD zatwierdzone przez Prezydium OZ, dotyczące obiektów budowlanych w ROD oraz  monitoringu w zakresie budownictwa ponadnormatywnego  i zamieszkiwania w ROD i innych ważnych dla przeglądu działań.

W dyskusji wysłuchano głosów  z sali narady wyjaśniając na miejscu zawiłości   i inne kwestie budzące wątpliwości uczestników. Na zakończenie narady zwrócono uwagę uczestników na odpowiednie przygotowanie ROD przez zarządy w tym położenie szczególnego nacisku na powiadamianie działkowców aby byli obecni na umówiony   dzień przeglądu. Na zakończenie omówiono po raz kolejny poszczególne punkty protokołu przeglądu   z uwzględnieniem dodatkowej oceny i wniosków komisji przeglądowych ujętych w podsumowaniu  oraz w dodatkowym druku informacyjnym OZ.

 

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ PZD W Elblągu

 

 

Szkolenie w okręgu elbląskim w związku z "Powszechnym przeglądem zagospodarowania ROD i działek"

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106