24 czerwca 2016

W dniu 22 czerwca br. w Elblągu  odbyło się szkolenie warsztatowe dla nowo wybranych prezesów i członków zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Szkolenie prowadzili znający dobrze pracę w zarządzie ROD: I Wiceprezes OZ Zygmunt Wójcik; Zbigniew Żyluk – Przewodniczący Komisarycznej  Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy biura OZ: Pani Jolanta Bryl - Główna Księgowa. Natomiast radą i pomocą prawną służyli Wiceprezes Wiesław Wiśniewski oraz p. Barbara Rościszewska. Szkolenie otworzył  i przywitał zebranych I Wiceprezes OZ Zygmunt Wójcik.

W trakcie szkolenia omówiono tematy :

 • Podstawy prawne działania – ustawa, statut, regulamin, uchwały zjazdów oraz uchwały OZ i KR PZD;
 • Podstawowa dokumentacja ROD ;
 • Funkcjonowanie zarządu ROD;
 • Zagospodarowanie ogrodu i działek; 
 • Walne zebrania;
 • Dokumentacja finansowo – księgowa;
 • Bezpieczeństwo i  p.poż;
 • Zasady korzystania ze środków unijnych oraz z budżetów partycypacyjnych;
 • Inwestycje i remonty;
 • Dotacje, pożyczki – zasady przyznawania i rozliczania;
 • Inne ;

Uznano wspólnie, że szkolenie pomimo, iż było dosyć wyczerpujące należy po 3-4 miesiącach powtórzyć aby sprawdzić jak sobie wszyscy uczestnicy poradzą ze zdobytą wiedzą w praktyce. W trakcie szkolenia prezesi oraz inne osoby funkcyjne  poszczególnych ROD mieli okazję wymienić poglądy i doświadczenia na temat pracy   w zarządzie ROD   z prowadzącymi. W trakcie dyskusji okazało się , że uczestnicy szkolenia mają największe problemy w codziennej pracy w zarządzie ROD w zakresie bieżących kontaktów  z działkowcami oraz z dokumentacją finansowo - księgową oraz bieżącym dokumentowaniem pracy zarządu.

W szkoleniu udział wzięło 21 szkolonych uczestników z ROD okręgu Elbląg.

 

 

Szkolenie nowo wybranych prezesów i członków zarządów ROD w okręgu Elbląskim

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106