10 listopada 2016

Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD Pstrowskiego - Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu zorganizował  w dniu 04.11.2016r., praktyczny pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych przy znaczącym współudziale Zarządu ogrodu pod kierunkiem Prezesa p. Ryszarda Mikołajczyka.

 

 

Merytoryczną część pokazu rozpoczął  I Wiceprezes OZ PZD Zygmunt Wójcik,  który omówił podstawowe zasady i terminy cięcia drzew, krzewów owocowych   oraz odpowiedział na szereg pytań uczestników dotyczących tej problematyki.

W dalszej części poruszył również sprawy związane z zakazem spalania odpadów, części roślin oraz z zasadami postępowania działkowców w wypadku wykonywania oprysków chemicznych i kompostowania odpadów organicznych.

Natomiast praktyczną część dotyczącą cięcia drzew i krzewów owocowych z omówieniem przeprowadzili doświadczeni instruktorzy z ROD Pstrowskiego Piotr PUKIN  oraz  z ROD Okólnik Kazimierz Prokopowicz.  

Mimo niezbyt sprzyjającej aury w pokazie uczestniczyło 26 osób z ROD terenu Elblaga w tym również kilku działkowców, którzy dzień wcześniej uczestniczyli    w szkoleniu na terenie siedziby OZ w Elblągu.

 

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

 

Szkolenie działkowców na temat cięcia drzew i krzewów owocowych w okręgu elbląskim

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106