04 czerwca 2016

Zgodnie z planem pracy OZ w Elblągu w dniu 21 czerwca br. odbyło się szkolenie  dla nowych działkowców z terenu miasta Elbląga. Zajęcia prowadzone były   przez I Wiceprezesa OZ PZD w Elblągu oraz instruktorów okręgowych OZ w Elblągu  p. Teresę Świtalską i Krystynę Wór.

Szkolenie dla nowych działkowców jak wiemy jest podstawowym i najważniejszym szkoleniem,  gdyż ma ono bezpośredni wpływ na sposób użytkowania i zagospodarowania działki, przestrzeganie przepisów związkowych ale także lokalnych oraz szeroko rozumiane funkcjonowanie w Związku. Stąd też, tak ważne jest wdrażanie w życie codzienne zapisów Statutu jak również Regulaminu ROD nie pomijając głównego filaru istnienia ogrodów działkowych jakim jest Ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 roku.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był zapoznaniu nowych działkowców z prawidłowym zagospodarowaniem działki zgodnie z regulaminem ROD    oraz z najważniejszymi przepisami ustawy o ROD i statutu PZD. Nowi działkowcy mogli się też dowiedzieć się wszystkiego na temat szczegółów związanych z nabywaniem prawa    do użytkowania działki. Kolejne szkolenia poświęcone będą zasadom uprawy gleby, odpowiedniemu doborowi, ochronie i pielęgnacji drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie odbycia kursu oraz materiały i wydawnictwa Związkowe.

Zajęcia oraz poruszana tematyka była bardzo dobrze oceniona przez uczestników , którzy  podkreślali przydatność przekazywanych informacji w codziennym użytkowaniu działki.    W okresie jesiennym 2016 r. odbędą się jeszcze 4 cykle szkoleniowe dla nowych użytkowników działek w Elblągu , Braniewie i Pasłęku.

 

Źródło i zdjęcia: Zygmunt Wójcik – Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

 

 

Szkolenia dla nowych działkowców działek w Okręgu Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106