24 kwietnia 2017

W minionym tygodniu odbyło się zebranie zorganizowane przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Elblągu przy ulicy Kościuszki, na które zaproszono przedstawicieli Straży Miejskiej. Głównym celem narady z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Okręgu Elbląga było przekazanie informacji związanych z ogólnie pojętym bezpieczeństwem i porządkiem na terenie i wokół ogrodów działkowych, zwiększenie świadomości prawnej działkowców oraz ich odpowiedzialności za utrzymanie czystości i przez to poprawę estetyki naszego miasta. 
Największym problemem na terenach ogródków działkowych i wokół ich jest zanieczyszczanie odpadami pochodzącymi z działek, jak części altanek,  mebli, opon czy resztek roślinnych w bardzo dużych ilościach. Wypalanie ich jest nagminne, co jest karygodne i nie powinno mieć miejsca. 
Straż Miejska współpracuje  z prezesami ROD poprzez uczestnictwo w tego typu zebraniach. Organizuje pogadanki nie tylko dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, ale także dla tych starszych. 

 

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

Straż Miejska wspólnie z działkowcami

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106