08 marca 2016

W dniu 8 marca z okazji Dnia Kobiet odbyło się  spotkanie kierownictwa OZ PZD   w Elblągu z aktywem kobiecym okręgu Elbląg oraz z paniami - pracownikami biura. Prezes OZ p. Antoni Dalak złożył zebranym życzenia pomyślności i wyraził słowa uznania za działalność prowadzoną na rzecz OZ i ROD Okręgu Elbląg. Spotkanie było również  okazją do dyskusji nad wcześniej proponowanym planem rozwoju kół i klubów zainteresowań   oraz innych aktywności przy OZ i ROD okręgu Elbląg w tym m.in. koła gospodyń, koła wokalnego (chóru), klubu seniora i aktywności fizycznej, szachowego i itp. Wobec rosnącego zainteresowania uznano, że  w najbliższym czasie zostaną zorganizowane spotkania założycielskie na których zostaną ustalone podstawy ich działania. W czasie spotkania  raczono się różnymi słodkościami w tym również wykonanymi przez pierwszych chętnych  do kół zainteresowań. Spotkanie przebiegło w miłej i rzeczowej atmosferze.


         Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ w Elblągu

Spotkanie aktywu Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106